«انصار الله» مواضع خود در صنعا را تقویت می کنند

عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی

عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی

با نزدیک شدن به پایان مهلتی که عبدالملک الحوثی، رهبر «انصار الله»، برای تشکیل شورای ریاستی جهت به دست دست گیری قدرت سیاسی در کشور داده بود، نشانه های اختلاف بین حوثی ها و هم پیمان آنها یعنی علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن ظاهر شده است. برخی منابع سیاسی یمن، روز گذشته به «الشرق الأوسط» تأکید کردند، که این رابطه که به کنترل حوثی ها بر مواضع استراتژیک در یمن انجامید، به علت اختلاف بر سر نحوه تقسیم قدرت، متزلزل شده است.

در حالی که حوثی ها به دنبال تحمیل کردن امر موجود و تشکیل شورای ریاستی و دولت نجات ملی و تعیین رهبری جدید برای ارتش با آغاز روز آینده هستند، صالح و پیروانش، برای بازگشت به مجلس نمایندگان، و تصمیم گیری در مورد استعفای عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور سابق، فشار وارد می آورند. چرا که اکثریت مجلس، که در دست حزب کنگره عمومی خلق قرار دارد به او این امکان را می دهد که به نفع قبول استعفا رأی دهند و در نتیجه آن، سرلشکر یحیی الراعی، رئیس پارلمان می تواند به طور موقت ریاست کشور را به عهده بگیرد. علی الصراری یکی از رهبران سوسیالیست گفت که «این لحظه جدایی بین دو گروه است، زیرا گروه اول که رژیم سابق هستند گمان می کنند که فرصت به نفع آنها تبدیل شده است و آنها را قادر می سازد تا مجدداً کنترل اوضاع را به دست گیرند، در حالی که قدرت جدیدی که در حوثی ها نمایان شده است، همچنان به دنبال تحکیم مواضع خود هستند».

حوثی ها پیش از پایان یافتن مهلت داده شده برای رسیدن به توافق سیاسی، به منتشر کردن افراد مسلح خود در صنعا و بستن راههای اصلی جهت جلوگیری از تجمع مخالفان اقدام کردند. دانشگاه صنعا یکی از مواضع استراتژیکی است که در آن متمرکز شده اند.