نیروهای ارتش عراق در فلوجه

نیروهای ارتش عراق در فلوجه

حیدر العبادی نخست وزیر عراق آزادسازی مرکز شهر فلوجه را از چنگال گروه تروریستی داعش اعلام کرد، در حالی که نیروهای سیاسی عراق از پیامدهای ادامه در راه اندازی این اظهارات و توضیحات از وضعیت عراق بعد از داعش هشدار دادند.

وی با بیان اینکه نیروهای عراقی کنترل مرکز شهر فلوجه را به دست گرفته اند، خطاب به داعشی ها گفت: هیچ جایی در عراق ندارید، از کشور ما بروید، عراق برای عراقی ها است.

العبادی اظهار داشت که نیروهای عراقی طی ساعات آینده کانونهای تروریستی باقی مانده در فلوجه را نیز از چنگال گروه تروریستی داعش آزاد خواهند کرد.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه موصل هدف بعدی ما است گفت: پیروزی در موصل بسیار نزدیک است.

العبادی همچنین گفت که دولت دستور کمک به غیر نظامیان و محافظت از اموال را صادر کرده است.

از سوی دیگر، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روزگذشته گفت: نیروهای عراق بخشی از شهر فلوجه ازادی کرد، اما نه همه این شهر که بزرگترین شهردر عراق تحت کنترل سازمان داعش بود.

در این راستا، نیروهای سیاسی عراق از اظهارات مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت ملی کردستان در مورد

عراق به سه موجودیت جداگانه شیعیان، سنی ها و کردها تقسیم کرد ابراز نگرانی کردند.

سروه عبد الواحد عضو مجلس عراق گفت:”تقسیم عراق اراده عراقی و کرد نیست، اما اراده بین المللی است، چه کسی مجاز به تقسیم عراق؟”.

شوان داوود عضو اتحاد میهنی کردستان تاکید کرد که اظهارات بارزانی از نظر همه نیروهای موجود در منطقه کردستان منعکس نمی کند.