پادشاه بحرین نخست وزیر را مسئول تشکیل کابینه جدید کرد -الشرق الاوسط

پادشاه بحرین نخست وزیر را مسئول تشکیل کابینه جدید کرد -الشرق الاوسط

در تازه ترین انتخابات پارلمانی بحرین، نمایندگان مستقل ۹۰ درصد کرسی های پارلمان را تصاحب کردند و بر خلاف تحریم مخالفان ۴۳ درصد کرسی ها در دست شیعه ها قرار گرفت.

بلافاصله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و شورا، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، وظیفه تعیین اعضای کابینه جدید را به خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست وزیر این کشور محول کرد.

این انتخابات، که روز یکشنبه ۲۲ نوامبر برگزار شد، شاهد انتخاب ۳۶ نماینده مستقل بود. این رقم ۹۰ درصد پارلمان را تشکیل می دهد که ۴۰ نماینده دارد. این پارلمان به شورای نمایندگان نیز معروف است.

برخلاف تحریم مخالفان شیعه، به رهبری جنبش الوفاق، ۱۷ کرسی مستقل در دست نمایندگان شیعه است. این انتخابات با حضور اکثریت ۵۲ درصدی مردم بحرین مواجه شد.

نتیجه این انتخابات حاکی از حضور ۳ نماینده زن و کاهش احزاب سیاسی در پارلمان است. احزاب سنی تنها ۴ کرسی پارلمان را تصاحب کردند.

به دنبال اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی بحرین که از سوی پادشاه حمد نهایی شد، پارلمان جدید برای اولین بار قادر خواهد بود درباره برنامه های سیاسی دولت رای گیری کند. اصلاحات قانون اساسی از سوی گروه های مخالف که تظاهرات سال ۲۰۱۱ را ترتیب داده بودند پیشنهاد شد. آنان خواستار حضور نمایندگان بیشتری در صحنه سیاسی این کشور شدند.

برنامه های پیشنهادی دولت باید ۳۰ روز پس از تشکیل کابینه برای بررسی و رای نهایی به پارلمان تقدیم شود.

اگر پارلمان برنامه مذکور را تصویب نکند، دولت باید تغییرات پیشنهادی از سوی نمایندگان را اعمال کرده و آن را به پارلمان بازفرستد تا دوباره رای گیری ها از سر گرفته شود.

رد دوباره برنامه پیشنهادی دولت از سوی پارلمان تنها دو راه باقی می گذارد، یا دولت استعفا دهد یا پادشاه پارلمان را منحل کند.

انتظار می رود که پادشاه هفته آینده شاکله شورای عالی را اعلام کند. اعضای شورای عالی که حکم قوه مقننه را دارد، براساس قانون اساسی، تنها از سوی پادشاه تعیین می شوند.

بر اساس سنت سیاسی بحرین، اگر رییس شورای عالی سنی مذهب است، رییس شورای نمایندگان باید شیعه باشد؛ و یا بالعکس.