محمد مرسی

محمد مرسی

محمد مرسی نامزد اسلام گرا و نماینده حزب اخوان المسلمین با ۵۱/۷ درصد آرا به ریاست جمهوری مصر انتخاب شد. این نتایج آرا احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک را با ۴۸/۳ درصد آرا ناکام گذاشت.

این انتخابات اولین انتخابات آزاد پس از روی کار آمدن حسنی مبارک در مصر به شمار می رود. پس از انقلاب مردم مصر و تظاهرات پی در پی در میدان تحریر این انتخابات اولین فرصت دموکراتیک در این کشور بود.