هزاران «نمازخانه» به دست افراط گرایان… اوقاف از پیش نمازان خواست توبه نامه امضا کنند

تعداد مساجد رسمی وزارت اوقاف در مصر نزدیک به 120 هزار مسجد برآورد می شود – عکس از الشرق الأوسط

تعداد مساجد رسمی وزارت اوقاف در مصر نزدیک به ۱۲۰ هزار مسجد برآورد می شود – عکس از الشرق الأوسط

نبرد بین دولت مصر و جنبش های تندرو، برای به کنترل گرفتن هزاران مسجد و نمازخانه شدت گرفته است. هر چند مقامات با مجموعه ای از قوانین به دنبال اعمال کنترل بر آن مساجد هستند اما هنوز هم چالش هایی وجود دارد.

منابعی در وزارت اوقاف که مسؤلیت مساجد را به عهده دارد گفتند که رهبران این وزارت طرح یکپارچه ای را برای سخنرانی معتدل، و مقابله با انحراف فکری و خشکاندن منابع افراط گرایی در مساجد و نمازخانه ها قرار دادند.

تعداد مساجدی که در مصر به صورت رسمی زیر نظر اوقاف هستند، نزدیک به ۱۲۰ هزار مسجد بر آورد می شوند. وزارت اوقاف می گوید که تمامی مساجد مصر را تحت کنترل خود در آورده است؛ اما برخی ناظران تأکید می کنند: « هزاران مسجد و نمازخانه همچنان تحت سلطه جناح هایی هستند که دولت آن ها را تروریستی می داند، و افراط گرایانی کنترل آن ها را به دست دارند که مردم را به خشونت بر ضد سلطه فرا می خوانند».

یک مقام مسؤل در وزارت اوقاف گفت: «وزارت خانه از امامان رسمی مساجد خواست که به شکل رسمی بیانیه های توبه را امضا کنند که در آن تأکید کنند با خشونت و خرابکاری که جماعت اخوان المسلمین به کار می برد، مخالف هستند».

در همین راستا، دولت مصر اخیراً تصویب کرد که در مساجد دوربین های مدار بسته نصب و راه اندازی شود و این کار در ۵ مسجد در پایتخت مصر به اجرا در آمد تا از هر گونه تجمع از سوی عناصر جماعت ممنوع اخوان المسلمین جلوگیری شود و خطیبان افراطی توقیف شوند و از رفتن آن ها بر بالای منابر جلوگیری به عمل آید».

همزمان، وزارت اوقاف مصر، کمپینی برای پاک سازی کتابخانه های مساجد از کتاب های تکفیری، و رهبران «اخوان» که به خشونت تحریک می کنند راه اندازی کرده است. در همین راستا کتاب هایی از حسن البنا، بنیانگذار جماعت اخوان المسلمین، و سید قطب، یکی از رهبران تاریخی آن ها، و یوسف القرضاوی، رئیس اتحادیه بین المللی علمای مسلمان و پدر معنوی این جماعت، مشاهده شد.