نادیا مراد در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶

 

 

روستای کوجو در سنجار واقع در شمال غرب عراق و نیز بخش های گسترده ای از عراق از جمله موصل در تابستان ۲۰۱۴ به تصرف عناصر مسلح «داعش» درآمد. نادیا مراد در آن زمان در مدرسه روستا درس می خواند.

«داعش» ایزدی های این روستا از جمله قوم و خویش نادیا را یا کشتند و یا به گروگان بردند. نادیا مراد که شش نفر از برادران خود و مادرش را از دست داد به عنوان برده جنسی به اسارت «داعش» درآمد. او را از روستایش به موصل بردند و همین سرآغاز کابوس چند ماه نادیا شد. نادیا در این مدت چندین بار فروخته شد و مورد شکنجه و تجاوز گروهی قرار گرفت.

نادیا فرار کرد و با کمک یک خانواده مسلمان موصلی که نزد آنها زندگی می کرد موفق به تهیه کارت شناسایی جعلی و انتقال به کردستان عراق شد. او در آنجا در اردوگاه پناهجویان بود و با تماس با ارگانی که به ایزدی ها کمک می کرد توانست به آلمان برود. خواهر نادیا هم در آلمان اقامت دارد. نادیا در آنجا تصمیم گرفت که به عنوان فعال مدافع حقوق ایزدی ها فعالیت کند و گفت بلایی که «داعش» بر سر ایزدی ها آورد «نسل کشی» است.

در سال ۲۰۱۶ جایزه آزادی بیان «ساخاروف» توسط پارلمان اروپا به مراد و دوستش لمیاء حاجی اهدا شد. سازمان ملل نادیا را به عنوان سفیر حسن نیت و دفاع از کرامت بازماندگان قاچاق انسان معرفی کرد. مراد می گوید سه هزار نفر ایزدی هنوز مفقود الاثر هستند.

 

نادیا مراد حمایت و همبستگی فعالان زن بسیاری از جمله امل کلونی وکیل انگلیسی لبنانی مدافع حقوق بشر را کسب کرد. کتاب نادیا مراد به عنوان «آخرین دختر» در فوریه گذشته به زبان فرانسوی چاپ شد. نادیا در ۲۰ اوت در صفحه توییتر خود اعلام کرد که با عابدین شمدین مدافع حقوق ایزدی ها نامزد کرده است.

اقلیت ایزدی در نزدیکی مرز سوریه در شمال عراق زندگی می کنند. دین ایزدی قدمت چندین هزار ساله دارد و از اعتقادات بابلی های باستان در سرزمین ما بین النهرین گرفته شده است. برخی می گوید که دین ایزدی آمیزه ای از ادیان باستانی مثل زرتشتی و آیین مانوی است.