هیئت رادیو و تلویزیون فلسطین (دوشنبه) مقر رسمی خود را در دمشق با حضور نمایندگان گروه‌های سازمان آزادی‌بخش و جنبش فتح افتتاح کرد، این اقدام در چارچوب طرحی انجام شده‌است که طی آن تلویزیون فلسطین به دنبال گشودن مقرهایی برای خود در کشورهای عربی است.
در همین حال، «محمود خالدی»، سفیر فلسطین در دمشق افتتاح این مقر را به عنوان «یک روز بزرگ در تاریخ مبارزه فلسطین» توصیف کرد.
پیشتر تلویزیون فلسطین مقر خود را در بیروت، قاهره و تونس افتتاح کرده بود، اما افتتاح مقر آن در دمشق معنای خاصی می‌یابد، زیرا درگیری در سوریه از سال ۲۰۱۱ ادامه دارد.
همزمان، «ابو یوسف واصل»، عضو سازمان آزادی‌بخش گفت: «افتتاح مقر تلویزیون فلسطین در دمشق با سایر مقرهای دیگر متفاوت است، چراکه دمشق و سوریه معانی خاصی در مبارزه فلسطین دارند.»
در مراسم افتتاحیه این مقر، رهبرانی از جنبش فتح از جمله عزام احمد، عضو کمیته مرکزی این جنبش حضور داشتند.
از سوی دیگر، محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر اعلام کرد که دوحه ضرورتی برای بازگشایی سفارتش در دمشق نمی‌بیند و گفت: نظام سوریه مرتکب جرایم جنگی شده‌است.
او در نشست خبری در دوحه اضافه کرد: عادی سازی روابط با نظام سوریه در این مرحله به منزله عادی سازی روابط با شخصی است که در جرایم جنگی دست دارد. این پذیرفتنی نیست.
وی گفت قطر مخالف بازگشت سوریه به اتحادیه عرب است.