مقتدی صدر، رهبر گروه صدر از عادل عبد المهدی نخست وزیر جدید عراق که مامور تشکیل کابینه شده خواست تا بدون تاثیرپذیری از فشارهای حزبی به انتخاب اعضای هیات دولت بپردازد.
صدر در صفحه توییتر خود نوشت «اقدامات برای انجام اصلاحات آغاز شده و ما در حد توان خود در صدد تکمیل آن هستیم. ما موفق شدیم نخست وزیر مستقلی انتخاب کنیم و توصیه کردیم تا کابینه بدون فشارهای حزبی یا سهمیه بندی های فرقه ای و نژادی و با توجه به ساختار جمعیتی عراق تشکیل شود.»
او افزود «توصیه من این بود که کسی از حزب ما برای پست وزارتی کاندید نشود و اینکه یک سال به وی (نخست وزیر) فرصت دهیم تا بتواند دستاوردهای خود را در برابر خداوند و مردم به مرحله اجرا بگذارد و با گام های شتابان و جدی در مسیر ساختن عراق با توجه به معیارهای درست قدم بردارد. نخست وزیر قبلی هم چنین رویکردی در پیش گرفت. همچنین، باید از یکه تازی در قدرت و مقام فاصله گرفت. نتیجه این است که یا اصلاحات رفته رفته به ثمر می نشیند و یا اینکه کشور دستخوش قیام فراگیر مردمی خواهد شد.»