به «الشرق الأوسط» گفت المغسل خطر تروریسم ایران را برای سعودی ها آشکار کرد

بروس ریدل

بروس ریدل

بروس ریدل که به مدت ۳۰ سال در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا) کار می کرد و بیشتر عمر خود را در خاورمیانه گذرانده است، تصویر تیره و تاری از آینده منطقه ارائه کرد.

ریدل که در تیم سرویس امنیت ملی به عنوان مشاور در امور خاورمیانه و جنوب شرق آسیا برای چهار رئیس جمهور آمریکا نیز خدمت می کرد، در مصاحبه با «الشرق الأوسط» که اولین گفتگوی وی با مطبوعات عربی به شمار می آید گفت، جنگ لبنان در اواسط دهه هفتاد مقدمه ای برای آن چه بعد از آن اتفاق افتاد و آن چه بعدها اتفاق خواهد افتاد بود. وی افزود اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ زمینه را برای تقسیم کشورهای عربی فراهم کرد.

وی اشاره کرد که سوریه و لیبی در مسیر ناپدید شدن از روی نقشه سیاسی هستند، و عراق نیز کردستان را در شمال خود از دست خواهد داد. وی گفت آن چه ایرانی ها آن را انقلاب اسلامی می نامند در حقیقا انقلابی مذهبی است و تا زمانی که شبه نظامیان شیعه با حمایت ایران در عراق باشند، داعش هم در آن جا خواهد بود. ریدل افزود: «ایرانی ها به اندازه ای عراق را دوست دارند که می خواهند سه دولت در آن باشد؛ عراق شیعه، و یک عراق کوچک تر و سنی، و یک عراق کرد، و بدین ترتیب خواهند توانست از آن بهره برداری کنند». به نظر ریدل بعید است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران «سپاه پاسداران» را حذف کند، زیرا از انجام این کار ناتوان است.

ریدل گفت رئیس جمهور آینده آمریکا باید مسئله تروریسم ایرانی را مورد بررسی قرار دهد. وی همچنین به موفقیت سعودی ها در بازداشت احمد المغسل اشاره کرد که ایران او را به عنوان «دبیر کل حزب الله سعودی» انتخاب کرده بود. ریدل ادامه داد: «گمان می کنم مقامات عربستانی چیزهای بسیاری از المغسل شنیدند، و من مطمئن هستم که او آن ها را از خطرات تروریسم ایرانی آگاه کرد».