پیام العدنانی راز و رمز رابطه پنهانی «سپاه» را با سازمان تروریستی فاش کرد

اسامه بن لادن.. ابو الولید المصری.. سلیمان ابو الغیث.. ابو بصیر الوحیشی.. ابو حفص الموریتانی.. سیف العدل.. ابو اللیث اللیبی برخی رهبران سازمان القاعده

اسامه بن لادن.. ابو الولید المصری.. سلیمان ابو الغیث.. ابو بصیر الوحیشی.. ابو حفص الموریتانی.. سیف العدل.. ابو اللیث اللیبی برخی رهبران سازمان القاعده

رابطه بین ایران و رهبران سازمان القاعده به سال ها پیش باز می گردد، و بعد از حملات ۱۱ سبتامبر (شهریور) ۲۰۰۱ بیشتر شد. اما اسنادی که پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر این سازمان در مخفیگاهش در شهر ابیت آباد در پاکستان، به دست نیروهای آمریکایی افتاد، ابعاد گسترده تری را از این رابطه فاش کرد. این اسناد نشان دادند که سازمان به راحتی در ایران تحرک می کرد.

طی سالیان، عللی که باعث شد نظام ایران درهای خود را به روی رهبران «القاعده» بگشاید، بخشی از اسرار بازی سیاسی ماند که حتی متخصصان در امور ایران را گیج کرده بود. علاوه بر سیف العدل مسؤل نظامی سازمان، و سلیمان ابوغیث همسر فاطمه دختر بن لادن، و سعد بن لادن، و ابو ولید المصری مفتی «القاعده»، و ابو حفص موریتانی، و ابو اللیث اللیبی، و ابو محمد المصری مغز متفکر احتمالی در بمب گذاری سفارت خانه های آمریکا در سال ۱۹۹۸ در شرق آفریقا، دهها تن از رهبران سازمان تحت حمایت «سپاه پاسداران» ایران در تهران و دیگر شهرهای ایران زندگی می کردند.

ایران تلاش کرد که کارت «القاعده» را حفظ کند و در زمان مورد نیاز از آن استفاده کند. اما در سال ۲۰۱۴ برخی مسائل ، بخش تاریکی از رابطه تهران با مردان «القاعده» را فاش کردند. به طوری که در ۱۱ ماه می (اردیبهشت ماه) همان سال، برخی پایگاه های وابسته به سازمان داعش یک پیام صوتی از ابو محمد العدنانی، سخنگوی رسمی سازمان، تحت عنوان « با عرض پوزش از امیر القاعده» پخش کردند که العدنانی در آن دکتر ایمن الظواهری، که پس از بن لادن رهبری «القاعده» را به عهده گرفت، را مورد حمله قرار داد. این اتهامات نیازی به تفسیر نداشت، اما یکی از بخش های آن تحت این عنوان بود : «القاعده دین گرانبهایی به گردن ایران دارد».