کتاب دست نویس قدیمی در باب دعا در ادبیات اسلامی - عکس از وبسایت دانشگاه ییل آمریکا

کتاب دست نویس قدیمی در باب دعا در ادبیات اسلامی – عکس از وبسایت دانشگاه ییل آمریکا

البته مختصر کردن همه شکل های افراط گرایی در یک سبب، اغراق آمیز است، و برنامه های درسی به علت این که ایجاد کننده اندیشه هستند، اولین متهم بوده و هنوز هم هستند. زیرا هنگامی که افراط گرایی را آموزش می دهند، باعث به وجود آمدن افراط گرایان می شوند، ثانیاً برای این که آموزش و پرورش عرصه بزرگی برای صدها میلیون نفر از دانش آموزان مسلمان در سراسر جهان است که می توان به طور مثبت یا منفی به آن ها دسترسی پیدا کرد.

مراکش به لیست کشورهایی پیوست که وعده اصلاح برنامه درسی مدرسه را دادند. ملک محمد ششم پادشاه مراکش شخصاً ریاست جلسه وزیران این کشور با مضمون برنامه درسی مدارس را به عهده گرفت و از وزیران آموزش و پرورش ملی و اوقاف و امور اسلامی خواست: «برنامه های درسی و برنامه های تصمیم گیری آموزش مذهبی، چه در مدارس دولتی یا خصوصی، و یا در موسسات آموزش قدیمی را بازنگری کنند». آیا مراکش در چیزی که کشورهای دیگری در تحقق آن شکست خوردند یعنی تلاش برای اصلاح خلاء آموزشی، موفق خواهد شد ؟

مراکش می گوید تنها برنامه های درسی را اصلاح نخواهد کرد بلکه تصمیم به نوشتن برنامه های درسی جدید دارد، تا دانش آموزان مسلمانی فارغ التحصیل شوند که به ارزش های عظیم اسلام ایمان داشته باشند و به اعتدال و میانه روی و همزیستی با فرهنگ های انسانی و تمدن های مختلف دعوت کنند.

تصور کنید که دانش آموزان در حالی فارغ التحصیل شوند که اعتقادات مذهبی و احترام به دیگران را با داشتن ادیان و تمدن های مختلف ، باور داشته باشند. اسلام اقیانوس بزرگی است که می توان هر چقدر خواست از آن نوشید. این چیزی است که در طول سه دهه گذشته اتفاق افتاد و توسط کسانی که می گفتند اسلام در خطر است و باید به جنگ تبدیل شود، ربوده شد. این استدلال ها به گروه هایی که جاه طلبی سیاسی داشتند دامن زد و بسیاری ها در پی آن ها رفتند تا به جایی که الآن هستیم یعنی هرج و مرج و جنگ میان شیعه و سنی و علوی و مسیحی و یهودی و بودایی و هندو رسیدیم.

به سبب آن ها، اسلام و مسلمانان را دشمن بسیاری از مردم جهان ساختند. آیا اسلام نمی تواند مانند دیگر ادیان زمین باشد، و پیروانش در کنار پیروان دیگر ادیان زندگی کنند و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.

دربار پادشاهی می گوید که استراتژی اصلاح نظام آموزش و پرورش از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۳۰ طول خواهد کشید. اگر مراکشی ها توانستند برنامه های درسی را بنویسند که آموزه های انسان دوستانه، و تربیت والای اخلاقی را از اسلام منتقل کنند، سزاوار خواهد بود که راهنمایی برای دیگر کشورهای اسلامی باشد که از مشکل چگونگی آموزش اسلام به دانش آموزان مسلمان رنج می برند.