رباط – لطیفه العروسنی

نور الدین بوطیب سرپرست وزارت کشور مراکش گفت سازمان امنیت این کشور موفق به انهدام ۱۸۵ گروه تروریستی از سال ۲۰۰۲ به بعد و بازداشت بیش از ۳۰۰۰ نفر در این ارتباط شده است.
بوطیب افزود «مساله بازگشت پیکارجویان تروریستی در سوریه و عراق به مراکش و ترویج تندروی و خشونت گرایی در شبکه های اجتماعی و گسترش تروریسم و تعدد گروه های فعال تروریستی در منطقه ساحلی در شرایط کنونی از جمله تهدیدات تروریستی در کشور به شمار می روند.»
بوطیب در مراسم افتتاحیه اجلاس امنیتی کشورهای آفریقایی ۲۰۱۸ افزود «مراکش به دنبال حمله های تروریستی سال های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ دست به تلاش های گسترده و فراگیر به منظور از بین بردن تهدیدات تروریستی و نیز حفظ امنیت و برقراری ثبات و امنیت و پایبندی به حقوق بشر و آزادی های فردی و گروهی زد.»
این اجلاس زیر نظر مرکز پژوهش ها و مطالعات ژئواستراتژیک تحت عنوان «یکپارچه سازی همکاری بین المللی برای مقابله با تهدیدهای قرن بیست و یکم» در مراکش برگزار می شود.
این وزیر مراکشی در ادامه سخنانش به مساله مشارکت مراکش در برنامه راهبردی موسوم به «مصالحه» اشاره کرد. بازنگری در نگرش فکری و نکوهش کلیه انواع تندروی و خشونت گرایی از جمله اهداف این برنامه است که در ارتباط با زندانیانی که به اتهام مسائل تروریستی بازداشت شده و حالا حاضر به بازنگری در دیدگاه های خود هستند اعمال می شود. در این برنامه، در کنار ارگان های حکومتی برخی از گروه های مذهبی و جامعه مدنی تاثیر گذار از جمله شورای ملی حقوق بشر و انجمن علمای محمدیه و موسسه محمد ششم بازپروری زندانیان و موسسه طرح ملی توسعه انسانی شرکت می کنند.
بوطیب در خصوص مساله جنایات فرامرزی یادآور شد «تلاش های گسترده مراکش برای مقابله با شبکه های قاچاق از جمله قاچاق مواد مخدر ادامه دارد. مراکش در این راستا یک برنامه راهبردی عملیاتی با مشارکت همه ارگان های فعال در این حوزه در نظر گرفته است. آمار جنایات سازمان یافته فرامرزی با همکاری بین باندهای جنایتکار و گروه های تروریستی دو برابر می شود. جرایم سایبری و امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری مورد توجه ارگان های اقتصادی و امنیتی و نیز بخش های دیگر قرار دارد. مراکش در چند سال گذشته با کنترل فضای مجازی موفق به ناکام کردن چندین عملیات تروریستی در خاک کشور شد.»
این مقام مراکشی گفت «مراکش با تدوین یک برنامه راهبردی در ۲۰۱۱ از ظرفیت های سازمانی و قانونگذاری خود و نیز ایجاد منابع انسانی در راستای مبارزه با تروریسم و جنایت سازمان یافته می کوشد.»
بوطیب افزود «مراکش در چند سال گذشته دستکم ۴۰ تفاهم نامه همکاری در حوزه مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته امضا کرده است.»