مراکش: حاتم البطیوی و عبدالکبیر المیناوی

بررسی پیامدهای بحران اعتماد در سیاست و نهادهای آن در کل جهان، بر روز پایانی هفتمین کنفرانس «گفتگوهای آتلانتیکی» که در شهر مراکش برگزار می‌شود سایه افکنده است.
به گزارش الشرق الاوسط، این کنفرانس با حضور نخست‌وزیران و وزیران سابق، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، جوانان، نخبگان و «کارآفرینان» برگزار شد.
روز پایانی این کنفرانس به بررسی راه‌کارها و تجربه‌های متفاوت در زمینه رشد و توسعه مشترک اختصاص داده شد که از سوی رهبران سابق امریکای لاتین ارائه شد.
موضوعات مورد بحث این کنفرانس، آینده برزیل پس از انتخاب ژایر بالسونارو به عنوان رئیس جمهور راستی سوسیال لبیرال، سرمایه‌گذاری در بخش تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در کشورهای جنوبی قاره‌ای و نقش فرهنگ در روابط کشورهای آتلانتیکی بود.
کریم العیناوی مدیر «مرکز مطالعات سیاسی جنوب جدید» که حامی این کنفرانس نیز است در این رابطه گفت: «گفتگوها بین کشورهای آتلانتیکی یک راه‌حل گروهی و کامل به شمار می‌رود چراکه با ورود کشورهای شمالی جهان به جنوب آن یک تحول مهم صورت می‌گیرد».
وی افزود: «ما به عنوان یک مؤسسه منش گفتگوی‌های باز، آرام، رسمی و غیررسمی و مسالمت‌آمیز را پیش خواهیم برد… مسئولیت ما به عنوان کارشناس ایجاد بستر ارتباط‌گیری بین ملت‌ها و مطلع بودن اقشار مختلف از سیاست‌های کلان و عمومی است».
اعضای شرکت‌کننده در این کنفرانس، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی در بخش تغییرات اقلیمی و آب و هوایی تاکید داشتند، این در حالی است که آنها معتقتدند قاره آفریقا تقریبا ۴ درصد از گرمایش جهانی را تولید می‌کند اما برخی از کشورهای آن ۳ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به این موضوع اختصاص می‌دهند.
آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زمینه تغییرات اقلیمی در آفریقا وجود دارد و در برخی از حالت‌ها، مبالغ سرمایه‌گذاری از خود پروژه‌ها بیشتر است اما به علت مشکلات در نهادها و سازمان‌های سیاسی این امر به خوبی انجام صورت نمی‌گیرد.