ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از استفان دیون وزیر خارجه کانادا در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از استفان دیون وزیر خارجه کانادا در جده – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی روز گذشته در دفتر خود در قصر السلام در جده از استفان دیون وزیر خارجه کانادا استقبال کرد. در این دیدار روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بحث قرار گرفت.

شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور، دکتر مساعد العیبان وزیر دولت و عضو شورای وزیران، دکتر عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی، دکتر نزار مدنی وزیر دولت در امور خارجه، و نایف السدیری سفیر عربستان سعودی در کانادا در این دیدار حضور داشتند.

از جانب کانادا نیز عمر غبرا دبیر پارلمانی وزیر خارجه کانادا و دنیس هوراک سفیر کانادا در عربستان سعودی حضور داشتند.

از سوی دیگر شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی با وزیر خارجه کانادا در جده نشستی برگزار کرد و دو طرف به روابط بین دو کشور و راه های توسعه همکاری پرداختند. ولیعهد عربستان سعودی همچنین با فایز السراج رئیس دولت آشتی ملی لیبی در جده دیدار کرد و موضوعات مشترک را مورد بررسی قرار داد.