دولت عراق تهدید به تحریم شد

بغداد: فاضل النشمی

واکنش در موافقت یا مخالفت با وزرای جدید دولت عراق طیف های مختلفی را در عراق به وجود آورد و موجب ایجاد دودستگی شده است.
به گزارش الشرق الاوسط، هفته پیش عادل عبدالمهدی نامزدهای پیشنهادی خود را به پارلمان عراق معرفی کرد و پارلمان به ۱۴ وزیر رای اعتماد داد و از دادن رای اعتماد به ۸ وزیر دیگر امتناع کرد.
در بین این هشت وزارت، وزارت فرهنگ بود که نامزد تصدی آن حسن طعمه الربیعی از فراکسیون صادقون یکی از منتسبان به ملیشیای عصائب اهل الحق است.
اتحادیه نویسندگان و همچنین انجمن هنرمندان در بیانیه شدیداللحنی نامزدی الربیعی برای تصدی وزارت فرهنگ را نشانه ای از عدم اهتمام دولت جدید به امور فرهنگی دانستند و اعلام کردند که چگونه می توان برای اداره وزارتی به این اهمیت شخصی را نامزد کرد که از دایره اهل فرهنگ نباشد.
این بیانیه در جایی دیگر تهدید کرده بود که در صورت نامزدی شخصی خارج از تائید آنان اعتراضات شدیدی را علیه او تدارک خواهند دید و در برابر این قضه سکوت نخواهند کرد.
از سوی دیگر این انجمن ها بر این عقیده اند که بهترین نامزد تصدی وزارت فرهنگ شخصی از میان آنان است که از نزدیک در امورات فرهنگی فعالیت کرده باشد و بر خلاف الربیعی با فرهنگ و فرهنگیان بیگانه نباشد.
از سوی دیگر بیانیه انجمن ادبای عراق در این خصوص اعلام کرد که نامزدی یک شخص غیرمعروف برای تصدی وزارت فرهنگ در کشوری که به اصالت فرهنگ و تاریخ فرهنگی عظیم شناخته می شود پشت پازدن به همه طرح های فرهنگی کشور است. ما در صورت تصدی این شخص هیچ گونه همکاری با او و وزارت فرهنگ نخواهیم داشت.
در سالیان گذشته همیشه مساله انتخاب وزیر فرهنگ از غیر از اهالی فرهنگ موجب شده بود که انجمن های مختلف فرهنگی در برابر این مساله دچار نارضایتی عمومی شوند، اما از سوی دولت های مختلف توجهی به نارضایتی های آنان نمی شد.
یک منبع خبری آگاه در این باره به الشرق الاوسط اطلاع داد که اتحادیه نویسندگان از پذیرش خواست حسن الربیعی برای دیدار با آنان و رایزنی در مساله وزارت اجتناب کردند. در مقابل حسن الربیعی موفق شد با رئیس انجمن روزنامه نگاران مؤید اللامی دیدار کند و گفتگوهایی را داشته باشد. این مساله نشان داد که برخی اختلافات میان انجمن روزنامه نگاران و اتحادیه نویسندگان و انجمن هنرمندان وجود دارد.