برادران اسد، بشار و ماهر در مراسم خاکسپاری پدرشان حافظ اسد

برادران اسد، بشار و ماهر در مراسم خاکسپاری پدرشان حافظ اسد

در آوریل ( فروردین ) گذشته ، با تشدید بحران در سوریه ، و توجه افکار عمومی جهان به عملیات نظامی در لیبی ، مجله «فوغ» تحقیقى درمورد بانوى اول سوریه ، أسما أسد، همراه باعکس خانوادگى او و فرزندان او، منتشرکرده که نشان می دهد همسر او ، بشار اسد براى برداشتن بازى فرزند خود به سمت پایین خم شده أست.

أما با وجود سادگی عکس ، که قوی ترین مرد سوریه به عنوان پدر طبیعی یک خانواده ، آن هم در زمانى که متهم به قتل و شکنجه هزاران هزار از هموطنان خود و شاید برخی از آنان مانند هم سن و سالهاى پسرش باشند را نشان میدهد.
پس از منتشر شدن أین گزارش و سرتیتر بودن آن در رسانه ها، برخی ها مجله «فوغ» را متهم به نادیده گرفتن وقایع در سوریه ، و اینکه داستان کامل نیست کردند.

قدرت مطلق

چگونه بشار اسد توانست قدرت مطلق خود را در أین بحران بالا نگه دارد، و چگونه اوقادر به محو و پاک کردن آثار خون إز دستان خود شده درحالى که خود را پدرى مهربان و علاقمند به خانواده أش جلوه میدهد ؟
بهترین پاسخ به این سوال این است که در جستجوى أشخاص غایب در عکس خانوادگى باشیم.
یک ماه بعد ، عکس دیگرى منتشر شد، که اشاره به جنبه های دیگری از دوران حکومت این خانواده دارد ، و در یک فیلم ضبط شده مردى دیده میشود که شباهت بسیارى به ماهر اسد ، برادر بشار دارد، که در مقابل یک گروه از معترضان غیر مسلح در دمشق ایستاده است .

رسانه ها در تلاش بودند هویت ماهر را شناسایى و تایید کنند، پلیس براى حفظ قدرت مانند سپر او را أحاطه وحمایت مى کردند، که به احتمال زیاد از چهره های مهم در دمشق باشد ، پس از آن جوش و خروش مرد تفنگ خود را بیرون آورده و هر چه می توانست گولوله و گاز اشک آور به سمت جمعیتى که فریاد زنان خواستار پایان دادن به دوران حکومت اسد بودند شلیک کرد.

أین بار أولى نیست که چنین صحنه هایى دیده میشود ، یک مرد با نفوذ سوری در صحنه اى از خشونت ، ماهر اسد ، ۴۳ ساله و برادر کوچکتر از رئیس جمهور است.

او برخلاف برادر خود ، بشار ، دور از جریاناتى که پدرشان حافظ أسد را أحاطه کرده بود بزرگ شد.

ماهر در ابتدا به تحصیل مدریت بازگانى در دمشق پرداخت ، و سپس به دنبال جای پای پدر ، به عضویت نظامی در آمد، در حالی که ریحان برادر سوم نامزد پست ریاست جمهوری پس از پدرش حافظ اسد بود.

با این حال مسیر تاریخ سوریه به طور چشمگیر و نمایشى تغیر یافت .
در ساعات اولیه از روز ۶ (ژانویه) سال ۱۹۹۴ ، زمانی که ریحان در حال رانندگی با سرعت زیاد در مه سنگین ، برای رسیدن به فرودگاه دمشق با یک مانع موتور سیکلت تصادف کرد و در راه بیمارستان درگذشت.

در آن لحظه ، رئیس جمهور حافظ اسد به دو فرزندش بشار و ماهر خیره شده بود
او ترجیح مى داد پسر چشم پزشک و زیبا سیماى خود که در لندن زندگى میکرد را جانشین قرار دهد، آن هم بدلیل شخصیت آرام بشار و نه شخصیت تحریک پذیر ماهر.

در ماه اکتبر (مهر) سال ۱۹۹۹ ، چند ماه قبل از مرگ پدر ، گزارشها حاکى أز آن بود که ماهر بعد إز جدال با آصف شوکت داماد خانواده به سمت او شلیک و أو را أز ناحیه معده زخمى کرد .
اگر چه این حادثه خطرناک نبود أما شهرت ماهر آلوده شد و براى پست ریاست جمهورى مناسب نبود ، بعداز مدت یکسال بشار ریاست جمهورى را به ارث برد.