به گزارش خبرگزاری ایرنا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت:با کم شدن مصرف لبنیات روز به روز از قد ایرانی ها حتی روستاییان کاسته شده است.

ایرج خسرونیا روز سه شنبه در بیست و پنجمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: این در حالی است که قد کره ای ها و ژاپنی ها به علت مصرف لبنیات افزایش یافته است.

وی افزود: مراکز تحقیقاتی ما باید به جای فعالیت در اموری که حاصل آنها برای مردم فایده ای ندارد و آن را تنها برای گرفتن امتیاز به کشورهای بیگانه می فرستند، به امر تحقیق در مورد عوامل محیطی ایجاد کننده بیماری های متابولیک و تغذیه بپردازند.

خسرونیا گفت: دولت نیز باید برای کم کردن هزینه های درمان به امر پیشگیری بیش از پیش توجه داشته باشد و از توزیع شیر در مدارس و دادن یارانه به لبنیات خودداری نکند.

وی ادامه داد: وزارت ورزش نیز باید به جای صرف بودجه خود برای باشگاه های رنگی این بودجه را به میان مردم و دانش آموزان برده و با تشویق آنها را به ورزش و حرکت وادارد.