العساف وزیر خارجه، آل الشیخ وزیر آموزش و الشبانه وزیر اطلاع‌رسانی شدند

ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین ترکیب کابینه وزیران سعودی را که خود ریاست آن و شاهزاده محمد بن سلمان معاونت آن را بر عهده دارند، تغییر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد سعودی به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع، شاهزاده منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود و ترکی بن محمد بن فهد بن عبدالعزیز آل سعود وزرای مشاور، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود به عنوان وزیر کشور، شاهزاده بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وزیر فرهنگ، صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن إبراهیم آل الشیخ، وزیر مشاور، عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشیخ، وزیر امور اسلامی و ارشاد، ولید بن محمد بن صالح الصمعانی، وزیر دادگستری، مطلب بن عبدالله النفیسه، و مساعد بن محمد العیبان وزرای مشاور و همچنین توفیق بن فوزان بن محمد الربیعه، به عنوان وزیر بهداشت و محمد بن فیصل بن جابر ابوساق به عنوان وزیر مشاور در امور مجلس، دکتر عصام بن سعد بن سعید وزیر مشاور، دکتر ماجد القصبی، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری و وزیر مامور در امور شهرها و روستاها، محمد بن عبدالملک آل الشیخ وزیر مشاور، عبدالرحمن الفضلی وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی، خالد العیسی وزیر مشاور، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه، مهندس خالد الفالح وزیر انرژی، صنعت و معادن طبیعی، ماجد الحقیل وزیر مسکن، سلیمان الحمدان وزیر خدمات مدنی، دکتر محمد صالح بنتن وزیر حج و عمره، محمد الجدعان وزیر امور مالی، مهندس عبدالله السیاحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر نبیل العامودی وزیر حمل و نقل، محمد التویجری وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی، مهندس احمد بن سلیمان بن عبدالعزیز الراجحی وزیر کار و توسعه اجتماعی، دکتر فهد بن عبدالله بن عبداللطیف المبارک وزیر مشاور، دکتر حمد بن محمد آل الشیخ وزیر آموزش و ترکی الشبانه به عنوان وزیر اطلاع‌رسانی انتخاب شدند.
ملک سلمان همچنین دستور تغییر ترکیب شورای امور سیاسی و امنیتی را صادر کرد که رئیس آن ولیعهد سعودی و اعضای آن وزیر امور داخلی، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، دکتر مساعد العیبان، وزیر امور خارجه، خالد العیسی، عادل الجبیر، وزیر اطلاع‌رسانی، رئیس سازمان کل اطلاعات، رئیس امنیت کشور هستند.
وی همچنین دستور تغییر ترکیب شورای امور اقتصادی را صادر کرد که رئیس آن ولیعهد سعودی و اعضای آن وزیر فرهنگ، وزیر دادگستری، دکتر مساعد العیبان وزیر مشاور، دکتر إبراهیم العساف، وزیر فرهنگ، دکتر عصام بن سعد بن سعید، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری، وزیر امور شهرها و روستاها، محمد بن عبدالملک آل الشیخ، وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی، وزیر انرژی، صنعت و منابع طبیعی، وزیر مسکن، وزیر خدمات مدنی، وزیر حج و عمره، وزیر امور مالی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر حمل و نقل، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی، وزیر کار و توسعه اجتماعی، وزیر آموزش، وزیر اطلاع‌رسانی، احمد بن عقیل الخطیب، رئیس هیئت کارشناشان شورای وزیران، دکتر غسان بن عبدالرحمن الشبل، دبیرکل دربار پادشاهی هستند.
همچنین برای افزایش کیفیت و سرعت عملکرد دستور تغییر بند ۳۰ سیستم شورای وزیران را بدین ترتیب صادر کرد «سیستم داخلی شورای وزیران، سازمان‌های اداری آن، تخصص‌ها و چگونگی عملکرد آنها تعیین شود» و همچنین «دیوان شورای وزیرا» تأسیس شود که امور مربوط به شورا و ریاست آن را برعهده دارد.
همچنین دیوان شورای وزیران به دبیرخانه کل وزیران، هیئت کارشناسان شورا، سیستم‌های مرتبط با دربار پادشاهی و سازمان‌های مرتبط با این دیوان ملحق شده و تا شروع به کار دیوان شورای وزیران کارهای آن را انجام دهند.
شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر سعودی در لندن نیز از سمت خود عزل و به عنوان وزیر مشاور خادم حرمین شریفین منصوب شد.
شاهزاده فیصل بن خالد بن عبدالعزیز امیر منطقه عسیر نیز از سمت خود عزل و به عنوان وزیر مشاور خادم حرمین شریفین منصوب شد و شاهزاده ترکی بن طلال بن عبدالعزیز به جای وی به عنوان امیر منطقه عسیر انتخاب شد.
شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز رئیس سازمان کل گردشگری و میراث ملی سعودی نیز از سمت خود عزل و به عنوان رئیس آژانس فضانوردی سعودی تعیین شد.
در واقع آژانسی تحت عنوان «آژانس فضانوردی سعودی» تشکیل می‌شود که ریاست آن را سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز بر عهده دارد.
شاهزاده ترکی بن سعود بن محمد بن عبدالعزیز آل سعود نیز به عنوان وزیر مشاور دربار پادشاهی انتخاب شد.
شاهزاده بدر بن سلطان بن عبدالعزیز امیر منطقه الجوف از سمت نیز خود عزل و به عنوان معاون امیر منطقه مکه مکرم گمارده شد. شاهزاده فیصل بن نواف بن عبدالعزیز نیز به جای وی به عنوان امیر منطقه الجوف تعیین شد.
شاهزاده منصور بن محمد بن سعد آل سعود به عنوان استاندار حفر الباطن انتخاب شد. محمد بن صالح الغفیلی از سمت خود به عنوان مشاور امنیت ملی عزل و دکتر مساعد العیبان جایگزین وی شد.
ملک سلمان همچنین دستور ایجاد «سازمان کل نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها» را نیز صادر کرد که دارای یک هیئت مدیره به ریاست دکتر ماجد القصبی است که وی کارهای مربوط به این سازمان را تا تشکیل هیئت مدیره آن انجام می‌دهد.
وی همچنین دستور تشکیل «اداره کل گردشگری و میراث ملی» را صادر کرد که مدیریت آن را احمد بن عقیل الخطیب بر عهده خواهد داشت.
ترکی آل الشیخ از ریاست هیئت مدیره سازمان کل ورزش سعودی عزل و به عنوان رئیس هیئت سرگرمی منصوب شد.
شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل بن عبدالعزیز نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان کل ورزش انتخاب شد.
دکتر احمد العیسی به عنوان وزیر مشاور دربار پادشاهی و رئیس هیئت مدیره سازمان تقویم آموزشی، دکتر عواد العواد وزیر مشاور دربار پادشاهی و دکتر فهد بن عبدالله تونسی به عنوان وزیر مشاور دربار پادشاهی انتخاب شدند.
سعود بن عبدالعزیز هلال از مدیریت امنیت کل عزل و به عنوان مشاور وزارت کشور انتخاب شد.
همچنین خالد بن قرار الحربی مدیر امنیت کل، فهد بن محمد السکیت مشاور دبیرخانه کل شورای وزیران از سمت‌های خود عزل شدند.
«سازمان محتوای ملی و تدارکات دولتی» نیز به دستور خادم حرمین شریفین تشکیل شد که دکتر غسان الشبل به عنوان رئیس هیئت مدیره آن تا زمان تشکیل هیئت مدیره کارهای آن را انجام خواهد داد.
محمد بن حمود المزید از منصب خود به عنوان معاون وزارت دارایی عزل و هندی بن عبدالله بن حمیدان السحیمی جایگزین وی شد.
دکتر یوسف بن محمد بن عبد العزیز بن سعید به عنوان معاون وزیر امور اسلامی و ارشاد و دکتر ایمان بنت هباس بن سلطان المطیری به عنوان معاون وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری انتخاب شدند.