نبردهای سنگین در إب.. دستوراتی از صالح برای تسلیم مناطقی به مقاومت

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن

منابع یمنی برای «الشرق الأوسط» فاش کردند که اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، روز گذشته در ریاض طی دیدار با عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن، نرمش شورشیان حوثی با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل را به وی منتقل کرد، به شرطی که با ۱۰ شرط آن ها موافق شود.

این منابع توضیح دادند که فرستاده سازمان ملل روز گذشته در سفری غیر منتظره وارد ریاض شد و با تعدادی از شخصیت های یمنی و خلیجی دیدار کرد. وی در دیدار با رئیس جمهور یمن تأکید کرد: «حوثی های امروز مانند حوثی های دیروز نیستند، آن ها پس از شکست های پی در پی در جنوب یمن، و نزدیک شدن مقاومت به صنعا، احساس شکست می کنند». منابع همچنین تأکید کردند فرستاده سازمان ملل، که «موافقت» رهبران حوثی را به همراه داشت، به رئیس جمهور یمن اطلاع داد که طی جلسات اخیر خود در مسقط، حوثی ها موافقت کردند که از نظر سیاسی و نظامی به طور مثبت با حکومت مشروع یمن تعامل منند و قطعنامه ۲۲۱۶ را اجرا کنند به شرطی که با ۱۰ شرط آن ها، از جمله حضور ناظران بین المللی در خاک یمن، موافقت شود». این منبع از ذکر سایر شرط ها خود داری کرد.

منابع اشاره کردند که هادی «به تندی» با ولد الشیخ احمد سخن گفت و تأکید کرد: «هیچ گفتگوی یمنی – یمنی، بدون اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت، وجود نخواهد داشت». منابع به نقل از هادی گفتند که وی به فرستاده سازمان ملل گفت: «جلسات مخفیانه ای که شورشیان در خارج از یمن برگزار می کنند، بی فایده است و همه آن ها شرط هایی دارند که نوعی دور زدن قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل است».

در زمینه میدانی، نبردهای سختی در استان إب، در مرکز یمن، در گرفت، به طوری که نیروهای مقاومت، شبه نظامیان حوثی و نیروهای متحد آن ها، علی عبد الله صالح رئیس جمهور سابق یمن را محاصره کردند و موفق شدند منطقه العدین را آزاد کنند. برخی منابع برای «الشرق الدوسط» فاش کردند که دستوراتی به پیروان صالح رسید که برخی مناطق در إب و استان های شمالی را به مقاومت تحویل دهند.

این در حالی است که نگاه ها به استان شبوه، آخرین پایگاه شورشیان در جنوب یمن دوخته شده است. سرتیپ عبد الله الصبیحی، فرمانده تیپ ۱۵؛ که عملیات آزادی سازی عدن را فرماندهی کرد، به «الشرق الأوسط» گفت که مدت زمان تخمین زده شده برای آزادی جنوب ۴۸ ساعت است.