«فتح» به دنبال تعیین آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین است
رام‌الله: کفاح زبون

منبعی از جنبش «فتح» از تعیین محمد آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین توسط کمیتهٔ مرکزی این جنبش خبر داد.
به گزارش الشرق الاوسط، این دولت فلسطینی با عنوان «دولت سازمان آزادیبخش» به زودی تشکیل خواهد شد و بدین وسیله دولت وفاق فلسطین به ریاست رامی الحمدالله که از طریق توافق با حماس تشکیل شد، پایان داده می‌شود.
این منبع همچنین گفت: کمیته مرکزی فتح با تعیین محمد آشتیه به عنوان نخست‌وزیر فلسطین موافقت کرده‌است و پیشنهادات خود را به محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطین برای نهایی کردن این مسئله ارائه خواهد کرد.
در نشست روز پنجشنبه با پایان فعالیت دولت وفاق کنونی بعد از شکست مذاکرات با حماس و تشکیل دولتی با عنوان «دولت سازمان آزادیبخش» که تمامی گروه‌های عضو سازمان به جز حماس در آن شرکت داشته باشند، موافقت شد.
این منبع افزود: همچنین قرار است امروز نشست تکمیلی دیگری برای بررسی‌های بیشتر برگزار شود. نشست‌های کوتاهی نیز قبل از برگزاری نشست گسترده رهبری با ریاست عباس برای بررسی موضوع دولت برگزار خواهد شد.
قرار است که تصمیم نهایی در مورد آشتیه امروز گرفته شود و در صورت موافقت با تعیین وی، آشتیه مذاکرات خود را برای تشکیل دولتی متشکل از احزاب جنبش آزادیبخش شروع کند با این احتمال که دو حزب «الشعبیه» و «دموکراسی» بعد از تحریم آخرین جلسهٔ کمیتهٔ مرکزی در پیوستن به این دولت مشکل پیدا خواهند کرد.
این دو گروه در خصوص مسائلی دربارهٔ کار سیاسی و سازمانی و آشتی با حماس با عباس دچار اختلاف شدند.
جنبش «فتح» سعی خود را برای پیوستن تمام احزاب به دولتی می‌کند که در مرحلهٔ حساس حکومت فلسطین تشکیل می‌شود.
این جنبش خواهان بازپس‌گیری نقش رهبری خود در کار دولت است که از سال ۲۰۰۷ از آن محروم شد.
کمیته مرکزی این جنبش آشتیه را به دلیل آکادمی و خبره بودن انتخاب کرد اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که عباس مجدداً الحمدلله را مکلف به تشکیل دولت کند. اتفاقی که به دو دلیل با مخالفت کمیته مرکزی مواجه خواهد شد: تمایل اعضای آن به پایان یافتن دورهٔ الحمدلله و تعیین شخصیت برجسته‌ای از جنبش فتح برای رهبری دولت.
گفتنی است که کمیتهٔ مرکزی جنبش فتح روز پنجشنبه بدون حضور عباس در دفتر معاون فرماندهٔ کل جنبش تشکیل جلسه داد و در صورت مخالفت عباس یا آشتیه اسامی دیگری برای این سمت انتخاب شده‌است.