یک قاضی فدرال در واشنگتن روز دوشنبه (۱۰ سپتامبر) با صدور حکمی خواهان پرداخت ۱۰۴.۷ میلیون دلار از دارایی های حکومت ایران به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حمله یک کامیون بمبگذاری شده به یک پایگاه نظامی آمریکایی در ژوئن در ظهران سعودی ۱۹۹۶ شد. ۱۹ نظامی آمریکا در این حمله جان خود را از دست دادند. البته هنوز معلوم نیست که شاکیان چطور و کی می توانند این مبلغ را دریافت کنند.

بریل هوول قاضی آمریکا، دولت ایران و سپاه را محکوم کرد. دو طرف برای رفع اتهام های مطرح شده درباره دست داشتن در حمله برج های خبر سعودی از خود دفاع نکردند.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل از واکنش به این خبر خودداری کرد.

هوول گفت «۱۵ سرباز آمریکایی که موقع انفجار در داخل ساختمان بودند باید غرامت دریافت کنند. این حمله موجب اختلال عاطفی عمدی این سربازان شده است.»

او افزود «دولت ایران باید به ۲۴ تن از قوم و خویش این سربازان هم جریمه بپردازد. آنها که دیدند چگونه این حمله موجب اضطراب عاطفی عزیزانشان شده در معرض ضربه و فشار روحی و روانی قرار گرفتند».

هوول با رد احکام انضباطی گفت این ماده در قوانین آمریکا برای حمله های پیش از سال ۲۰۰۸ در نظر گرفته نشده است.

هوول خاطر نشان کرد این حکم بر پایه قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در پایه تروریسم صادر شده است.

پل جاستون دادستان در مصاحبه ای گفت «شاکیان این پرونده از حکم صادره ابراز خرسندی کردند و منتظر دریافت غرامت هستند.  عدالت و انصاف تا حدودی در این حکم دادگاه در حق شاکیان رعایت شده است.»

۱۳ عضو گروه «حزب الله» لبنان در ژوئن ۲۰۰۱ در دادگاه فدرال ایالت ویرجینیا به دلیل دست داشتن در این حمله محکوم شدند.

View this post on Instagram

#ایران به پرداخت غرامت در ارتباط با بمب‌گذاری ظهران محکوم شد یک قاضی فدرال در واشنگتن روز دوشنبه (۱۰ سپتامبر) با صدور حکمی خواهان پرداخت ۱۰۴.۷ میلیون دلار از دارایی های حکومت ایران به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حمله یک کامیون بمبگذاری شده به یک پایگاه نظامی آمریکایی در ژوئن در ظهران سعودی ۱۹۹۶ شد. ۱۹ نظامی آمریکا در این حمله جان خود را از دست دادند. البته هنوز معلوم نیست که شاکیان چطور و کی می توانند این مبلغ را دریافت کنند. بریل هوول قاضی آمریکا، دولت ایران و سپاه را محکوم کرد. دو طرف برای رفع اتهام های مطرح شده درباره دست داشتن در حمله برج های خبر سعودی از خود دفاع نکردند. گزارش کامل در وبسایت ما #تهران #اهواز #مشهد #شیراز #تبریز #اصفهان #رشت

A post shared by Sharq Farsi (@sharq.farsi) on