رحلت غم انگیز مؤلف «مدرسه آشوبگران»

علی سالم نمایشنامه نویس مصری

علی سالم نمایشنامه نویس مصری

علی سالم نمایشنامه نویس مصری پس از کشمکش با بیماری سرطان، و سفر بارور ادبی، که با آن کتابخانه عربی را غنی کرد، روز گذشته در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

محافل ادبی در مصر و جهان عرب از خبر مرگ علی سالم، که از نویسندگان برجسته خاورمیانه بود، متاثر شدند. وجیه هبه، یکی از هنرمندان هنرهای تجسمی، و دوست این فقید به «الشرق الأوسط» گفت: «صبح در یکی از قهوه خانه های محله مهندسین در قاهره، که او مقالات خود را در آن جا می نوشت، نشسته بودیم، و نزدیک ظهر او را به منزل رساندم و قرار بود دو ساعت بعد دوباره همدیگر را ببینیم. اما نیم ساعت بعد از آن که او را ترک کردم خانواده او با من تماس گرفتند تا خبر فوت او را به من بدهند».

علی سالم به آرامش و خوش خلقی مشهور بود و در نوشته های خود جسور بود و پس از سفری که در پی توافقنامه اسلو به اسرائیل داشت، با آواز خشن سیاسی به زندگی ادامه داد. سالم نزدیک به ۵۰ نمایشنامه، از جمله تآتر، و نمایشنامه های انتقادی بر جای گذاشت، که برجسته ترین کارهای او، نمایشنامه طنز «مدرسه آشوبگران» بود.