پادشاه عربستان سعودی با رئیس جمهور گابن آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار داد

ملک سلمان بن عبد العزیز به هنگام استقبال از رئیس جمهور گابن در جده – عکس از بندر الجلعود

ملک سلمان بن عبد العزیز به هنگام استقبال از رئیس جمهور گابن در جده – عکس از بندر الجلعود

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان روز گذشته گزارش دو ساله پنجاهم و پنجاه و یکم آژانس پول عربستان سعودی را دریافت کرد که در آن ها مهم ترین تحولات سالانه اقتصادی در سطح محلی و جهانی طی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را ارائه داده شده است.

این امر طی دیدار ملک سلمان با دکتر ابراهیم بن عبد العزیز العساف وزیر دارایی، و دکتر فهد بن عبد الله المبارک مسؤل آژانس پول عربستان سعودی، و عبد العزیز بن صالح الفریح معاون رئیس و نمایندگان وی، در دفتر خود در قصر السلام در جده صورت گرفت.

پادشاه عربستان سعودی طی این دیدار اوضاع مالی عربستان سعودی، در نتیجه امنیت و ثبات موجود در کشور را ستود و بر اهمیت نقش آژانس پول عربستان سعودی و و تداوم کسب و کار و موفقیت مستمر تأکید کرد.

گزارش پنجاه و یکم آژانس پول عربستان سعودی شامل ارائه آمار بخش نفتی، به ویژه افزایش تولید نفت خام در عربستان سعودی طی سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال قبل از آن بود که این افزایش تولید در نتیجه افزایش مصرف محلی بوده است.

رئیس آژانس پول عربستان سعودی، کاهش قیمت های نفت از نیمه دوم سال گذشته را چالشی برای اقتصاد ملی در دوره فعلی دانست و گفت این امر نیازمند اتخاذ تدابیر لازم با هدف بهره برداری بهینه از منابع در دسترس می باشد.

از سوی دیگر، ملک سلمان طی دیدار با علی بونگو اوندیمبا، رئیس جمهور کشور گابن، روابط بین دو کشور و راههای گسترش آنها را مورد بحث و بررسی قرار داد. دو طرف همچنین آخرین تحولات در سطح منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند.