جده – الشرق الاوسط آنلاین

عربستان سعودی همچنان بر سر مواضع ثابت خود درباره رد هر گونه نزدیک شدن به نظام ایران ایستاده چرا که رژیم حاکم در ایران عامل گسترش تروریسم و تندروی در منطقه و جهان بوده و در أمور کشورهای دیگر دخالت می کند.

یک مقام آگاه سعودی گفت عربستان سعودی هیچ درخواستی مبنی بر میانجیگری با ایران مطرح نکرده است.
این مقام آگاه تاکید کرد که اخباری که اخیرا منتشر شده کاملا بی اساس است.
او افزود مذاکره با حکومت ایران در شرایط کنونی غیر ممکن است چرا که ثابت کرده به قواعد و عرف دیپلماسی و اصول روابط بین الملل پایبند نبوده و به دروغگویی و تحریف حقایق ادامه می دهد.

عربستان سعودی ضمن تاکید بر تهدید آفرین بودن رژیم حاکم در ایران و اقدامات خصومت ورزانه آن که صلح و ثبات بین المللی را در معرض خطر قرار داده از همه کشورهای جهان می خواهد که برای مقابله با رژیم ایران و منع رفتارهای خصمانه آن و الزام ایران به اذعان به قوانین بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل و ضوابط دیپلماسی تلاش کنند.