الترکی به «الشرق الأوسط»: توقیف و جلوگیری از انتقال وجه در ۱۷۱ حساب بانکی که تروریسم را تأمین مالی می کنند

1465682889397397800

عربستان سعودی در راستای مبارزه با تأمین مالی تروریسم علیه ۱۷۱ حساب بانکی داخلی و خارجی اقداماتی اتخاذ کرد، به طوری که سرلشکر منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور سعودی برای «الشرق الأوسط» فاش کرد ۱۱۷ حساب بانکی به منظور بررسی داخلی موقتاً توقیف شدند، و از عملیات انتقال وجه به ۵۴ حساب بانکی خارجی برای انجام تحقیقات جلوگیری شد.

سرلشکر ترکی همچنین به بررسی ۹۷۵ پرونده مرتبط با جرایم تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۱۴ توسط قوه قضاییه سعودی اشاره کرد.

این در حالی است که ریاض روز گذشته به اشخاص و نهادها (مؤسسات – شرکت ها) نسبت به استفاده از تمایل شهروندان و مقیمان به انجام کارهای خیریه و جمع آوری کمک بدون مجوز از مقامات ذیصلاح هشدار داد.

وزارت کشور عربستان سعودی هشدار داد هر کسی در حال نقض این موارد دستگیر شود مجازات خواهد شد و مجازات بر اساس مقررات، مسدود شدن حساب های بانکی اعلام شده برای جمع اوری پول خواهد بود و افراد غیر عربستانی اخراج خواهند شد.

الترکی اشاره کرد برخی افراد و نهادها که شامل مؤسسات و شرکت هایی که مجوز جمع آوری پول ندارند پیگیری شده اند. وی افزود: «آن ها از میل و علاقه شهروندان و افراد مقیم در عربستان سعودی به انجام کارهای خیریه در ماه رمضان استفاده می کنند و از طریق شبکه های اجتماعی و پیام های کوتاه ، ادعای جمع آوری کمکهای مالی را می کنند و برای این کار از درد و رنج مردم سوریه، و همچنین درگیری های منطقه استفاده می کنند، و به منظور افزایش اعتماد ، شماره تماس های خود را منتشر می کنند، و برای واریز کمک های مالی شماره حساب هایی اعلام می کنند که این کار بر خلاف نظام عربستان سعودی به ویژه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن است.