بغداد: فاضل النشمی

سازمان مهاجرت عراقی در گزارش دیروز خود اعلام کرد که بیش از یک میلیون و ۸۷ هزار آواره عراقی وجود دارد که به مناطق اصلی سکونت خود بازنگشتند.
به گزارش الشرق الاوسط، یکی از مسئولان سازمان مهاجرت عراقی اعلام کرد که ارقام واقعی بیش از اعداد اعلام شده است.
این گزارش اشاره می کند که اوج امواج مهاجرت سال ۲۰۱۶ بود که ۳ ملیون و ۴۲ شهروند مجبور شدند از مناطق مسکونی خود در الانبار و نینوی و صلاح الدین مهاجرت کنند.
اضافه بر این امواج مهاجرت در ماه حاضر کمتر شده، و اعداد مهاجران به نصف کمتر شده، و به یک میلیون و ۸۷ هزار نفر رسید.
در حال حاضر اکثر مهاجران سعی می کنند در جای کنونی باقی بمانند بی آنکه از مناطق مهاجرنشین خود به مناطق مسکونی سابق خود بازگردند.
این گزارش تاکید کرد که آوارگی طولانی مدت باعث آسیب های اجتماعی زیادی می شود که در آن حالت فقر و ضعف و تبعیض بر زندگی عمومی مردم سایه می افکند. این گزارش ها همچنین به دلایل استمرار آوارگان در عدم بازگشت به مناطق سکونت خود پرداخته و یکی از دلایل اصلی را ویرانی خانه های سابق و نبود فرصت شغلی شمرده است.
جیرارد وایت رئیس سازمان مهاجران تاکید کرد رسیدن به یک راه حل دائمی برای مساله مهاجرت نیازمند برنامه ریزی های بلندمدت است و همکاری عمیق حکومت و کارکنان زمینه های انسانی را ضروری می کند.
او اضافه کرد که این سازمان کمک های بسیاری را تقدیم مهاجران می کند که این کمک شامل ایجاد قدرت های سازگاری با مکان و اعتماد به نفس می شود؛ و همچنین تلاش می کند محیط زیست آوارگان را بهبود بخشد. گزارش ها حاکی از آن است که یک سوم آوارگان به خانه های خود بازگشتند، اما این آوارگان هنگام بازگشت خود به دفاتر این سازمان خبر نمی دهند.
او همچنین اشاره کرد که بیش از ۵۰۰ هزار آواره در ۱۲۷ شهرک مهاجرنشین وجود دارند.
او همچنین دلایل مشابهی را برای عدم تمایل بازگشت مهاجران به مناطق مسکونی سابق خود برشمرد که از میان آنها ویرانی خانه ها و نبود فرصت های شغلی و بی امنیتی است. اضافه بر این تمام زیرساخت های شهر ویران شدند.
او همچنین به دلیل دیگری اشاره کرد که آن را گوهرین و مهم می داند که باعث گشت بسیاری از مهاجران به بازگشت تمایل پیدا نکنند، و آن دلیل سازگاری بسیاری از مهاجران در مناطق جدید است، زیرا بعضی از خانواده های مهاجر با خانوادهای مهاجر پذیر روابط زناشویی برقرار کرده و برخی از آنان اوضاع مالی خوبی را پیدا کردند.