کمیته مسؤل: با وجود خطرات ناشی از «مافیای حمایت شده» آن ها را بازنگری می کنیم

احمد چلبی، رئیس سابق کمیته مالی در پارلمان عراق

احمد چلبی، رئیس سابق کمیته مالی در پارلمان عراق

روز گذشته بالاترین نهاد قضایی در عراق (شورای قضایی) اعلام کرد که رسیدگی به پرونده فساد سیاسی، که احمد چلبی، رئیس سابق کمیته مالی در پارلمان، شامگاه مرگ غیرمنتظره اش در هفته گذشته، به چندین نهاد از جمله آیت الله علی سیستانی مرجع شیعه تحویل داده بود را آغاز کرده است. چلبی از آن ها درخواست کرده بود که اگر برای او اتفاقی افتاد این پرونده را بررسی کرده و اسرار آن را کشف کنند.

یک منبع نزدیک به چلبی که نخواست نامش فاش شود به «الشرق الأوسط» گفت که در میان اطلاعاتی که در این پرونده است و در حال حاضر در دست قوه قضاییه است، سندی مربوط به خرید دلار توسط بانک الهدی از بانک مرکزی وجود دارد که چلبی آن را نمونه ای از تخلفات ذکر کرده است.

از سوی دیگر، کمیته مالی پارلمان اعلام کرد که به پیگیری پرونده ادامه خواهد داد. فالح الساری معاون رئیس کمیته و تنها نامزد ریاست آن، به «الشرق الأوسط» گفت: «کمیته تمامی پرونده های به جا مانده از چلبی را پیگیری خواهد کرد، این کار اولاً  به دلیل بخشی از وفاداری ما به او است، زیرا او این مسؤلیت دشوار را با وجود تمامی خطرات آن که مربوط به مافیای فساد حمایت شده است تحمل کرد، ثانیاً برای این که قوه قضاییه باید این پرونده را دنبال کند».