نمایی از ریاض، پایتخت عربستان سعودی - عکس از الشرق الاوسط

نمایی از ریاض، پایتخت عربستان سعودی – عکس از الشرق الاوسط

مجلس شورای عربستان سعودی سرگرم بررسی طرحی مبنی بر راه‌اندازی یک صندوق مستقل سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بودجه مازاد این کشور است.

این طرح طی دو نشست در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، پس از اینکه کمیته مالی مجلس شورا آن را برای تدوین نهایی آماده کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گفته می‌شود که صندوق ذخیره ملی پیشنهادی وظیفه سرمایه گذاری روی ۳۰ درصد از مجموع بودجه مازاد ملی عربستان سعودی را بر عهده خواهد داشت.

دکتر سعد مارق، رئیس کمیته مالی مجلس شورای عربستان سعوی در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: «هدف از راه‌اندازی این صندوق تضمین ثبات مالی کشور است، به این گونه که تبدیل به صندوق مستقلی برای سرمایه‌گذاری روی ذخایر دولتی شود، دارای استقلال مالی و ساختاری باشد، با وزاری مجلس شورا در ارتباط باشد و بر اساس ضوابط به وظایف خود عمل کند. مرکز استقرار این صندوق در ریاض خواهد بود و در سرتاسر کشور و خارج از کشور شعبه خواهد داشت.»

بر اساس این طرح پیشنهادی، منابع مالی این صندوق از سرمایه‌ای که در ابتدای کار از سوی دولت، با این شرط که کمر از ۳۰ درصد مجموع بودجه مازاد دولت نباشد، در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، سود حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق و به علاوه منابع دیگری که به صندوق تخصیص و امتیازهایی که از سوی دولت به آن‌ها داده می‌شود، تامین خواهد شد.

کناره‌گیری از این صندوق ذخیره ملی قدغن است مگر در مواقع ضروری و و مستلزم حکم سلطنتی است. در این طرح پیشنهادی همچنین آمده که «این صندوق یک رئیس با درجه وزارتخانه‌ای خواهد داشت که مامور اجرایی مسئول مدیریت امور این صندوق خواهد بود. این رئیس یک معاون عالی‌مقام هم خواهد داشت که بر اساس قدرتی که از سوی رئیس برایش تعریف می‌شود، به وظایف خود بر اساس ضوابط عمل می‌کند و در غیاب رئیس جانشین او خواهد بود.»

این طرح همچنین شامل یک مجلس شورای ناظر بر صندوق هم خواهد بود که وظیفه نظارت بر فعالیت‌های این صندق را بر عهده خواهد داشت و همچنین کمیته‌ای که مسئول بررسی هماهنگی صندوق با خط ‌مشی‌های خودش و قوانین مالی کشور خواهد بود.

صندوق سرمایه مستقل فعلی عربستان سعودی، “سما” که از سوی بانک مرکزی این کشور، آژانس پولی عربستان سعودی اداره می‌شود، عمدتا شامل بودجه مازاد نفت است که سرمایه‌اش به بیش از ۷۳۷ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد.