بن دغر: نفت نمی فروشیم تا پول آن به شبه نظامیان نرسد

 بانک مرکزی یمن

بانک مرکزی یمن

منابعی در صندوق بین المللی پول برای «الشرق الأوسط» فاش کردند، مسؤلان صندوق به معامله با بانک مرکزی یمن که تحت کنترل حوثی ها قرار دارد، با وجود این که شورای امنیت آن ها را کودتا گر می داند، ادامه می دهد. منابع توجیه کردند دلیل این کار این است که بانک مرکزی هنوز کار می کند، به همین دلیل معامله با او قطع نشده است.

این در حالی است که دکتر احمد بن دغر نخست وزیر یمن، «آتش بس اقتصادی» اعمال شده از سوی برخی طرف هایی که نخواست از آن ها نام ببرد را مورد حمله قرار داد ، و تنها به گفتن این که آن ها «نهادهای با نفوذی در سیاست اقتصادی جهانی» هستند اکتفا کرد. وی اشاره کرد سیاست بی طرفی بانک مرکزی ، و اموال موجود در آن متعلق به مردم یمن هستند.

وی همچنین گفت ، صندوق بین المللی پول حوثی ها را به قطع کردن بخش عمده ای از حقوق اختصاص داده شده به سوبسید خرید فرآورده های نفتی تشویق کرد.

بن دغر در بیانیه ای افزود: «دولت اجازه نخواهد داد پول فروش نفت و گاز به بانک مرکزی و پایتخت اشغال شده ای برود که حوثی ها در آن با مردم یمن مبارزه می کنند».

وی تأکید کرد دولت مسؤل تمامی ویرانی هایی که در طول سال های طولانی از بد مدیریتی و فساد سیاسی و اقتصادی به کشور رسید نمی باشد.