مسعود احمد گفت بخش خصوصی و جوانان ستون های آینده کشورهای عربی هستند

مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول

مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول

مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول بر استقبال گسترده این صندوق از «چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی» تأکید کرد و گفت در پنج سال آینده این چشم انداز به عربستان سعودی کمک خواهد کرد از تکیه بر نفت بکاهد و اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد.

احمد در گفتگو با «الشرق الأوسط» به چالش های بزرگ موجود اشاره کرد اما گفت: «عربستان سعودی با اجرای این طرح بر آن ها پیروز خواهد شد». وی بر تطابق این طرح با توصیه های صندوق تأکید کرد. به نظر او، مسیر اقتصادی که کشورهای خلیج در پیش گرفته اند، مسیر درستی است. احمد اشاره داشت که احتمال تأثیر گذاری اقدامات اقتصادی بر میانگین تورم در سال جاری و سال آینده امری طبیعی است و نگران کننده نیست زیرا بخشی از روند تحول اقتصادی است». احمد همچنین تأکید کرد، بخش خصوصی باید محرک اصلی اقتصاد باشد، و جوانان باید حامی و سوخت اصلی آینده، در کل منطقه خاورمیانه باشند.

مدیر بخش خاورمیانه درباره جزئیات کار صندوق و برنامه های کنونی آن در تونس، مراکش و عراق سخن گفت. وی همچنین از پیشرفت اردن قدردانی کرد و گفت: « پیشرفت در زمینه تثبیت اقتصاد و مقابله با خطرات و آسیب های بزرگ در این کشور قابل توجه است». وی در این باره توضیح داد برنامه صندوق بین المللی پول در رابطه با اردن کمک به تحول از مرحله «ثبات اقتصادی»، به مرحله «رشد کلی» است، که از تحقق تنها «نرخ رشد» فراتر است.

اما در خصوص مصر، احمد تأکید کرد که برنامه مربوط به این کشور، کاملاً مصری است و دولت مصر آن را وضع کرد، و صندوق بین المللی پول این کشور را برای اجرای این برنامه کمک می کند. وی گفت: «آن چه سعی داریم انجام دهیم، کاهش تمامی عوامل بازدارنده در کسری بودجه و بدهی های عمومی است». مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول به نقش مهم دیگر صندوق در کشورهای بحران زده نیز اشاره کرد، به طوری که صندوق سعی می کند در راستای آمادگی برای پایان دادن به تنش ها و کمک به این کشورها برای عبور از بحران، برنامه ها و طرح هایی برای آینده وضع کند.