مزراعی گفت ایران راهی طولانی برای بهره مندی از رفع تحریم ها پیش رو دارد

عدنان مزراعی معاون رئیس بخش خاورمیانه و آسیا در صندوق بین المللی پول

عدنان مزراعی معاون رئیس بخش خاورمیانه و آسیا در صندوق بین المللی پول

عدنان مزراعی، معاون رئیس بخش خاورمیانه و آسیا در صندوق بین المللی پول، در گفت و گویی با «الشرق الأوسط» گفت: «دو مسئله اصلی بر اقتصادهای منطقه خاورمیانه تأثیر گذارند، اولی کاهش قیمت نفت است که حتی بر کشورهای تولید کننده نفت تأثیر می گذارد و  آن ها را به سوی انطباق با شرایط جدید دفع می کند»، و دومین مسئله بنا به گفته او، «کشمکش ها و درگیری هایی هستند که منابع را تهی می کنند و وضعیت بی ثباتی را در منطقه ایجاد می کنند». المزارعی پیش بینی کرد که با توجه به نگرانی های موجود کاهش قیمت نفت برای چندین سال ادامه داشته باشد. وی افزود: «کشورهای مربوطه باید هزینه های خود را با این امر تطبیق دهند».

مزراعی درباره وضعیت ایران گفت: «این کشور پس از به اجرا در آمدن توافق هسته ای، برای بهره مندی از رفع تحریم ها راهی طولانی پیش رو دارد». وی افزود: «تهران باید اصلاحات زیادی انجام دهد».

مزارعی تصریح کرد: «کنفرانس کشورهای اهدا کننده به پناهندگان سوریه، که هفته گذشته در لندن برگزار شد، از نظر تعهد کشورها برای ارائه کمک، موفق بود، و درباره وضعیت غم انگیز پناهندگان سوری و ضرورت ارائه کمک های اولیه انسانی به آن ها اعترافات گسترده ای صورت گرفت».