سکوت «حزب الله» درباره تعداد قربانیان و اسرای حزب آشفتگی را در پیرامون حزب افزایش می دهد

مبارزانی از ارتش آزاد سوریه در حال آتش گشودن به مواضع نظام و نیروهای حامی آن در راموسه در جنوب غربی حلب – عکس از رویترز

مبارزانی از ارتش آزاد سوریه در حال آتش گشودن به مواضع نظام و نیروهای حامی آن در راموسه در جنوب غربی حلب – عکس از رویترز

نبرد شکستن محاصره از حلب که از چهار روز پیش به دست گروه های مخالف سوری آغاز شده بود روز گذشته وارد مرحله فرار و گریز شد و منجر به چیرگی گروه های مخالف بر مواضعی در شهر شد که از سوی نظام به شدت حافظت می شد، که مهم ترین آن دانشکده توپخانه در راموسه و آکادمی نظامی بود. منذر سلال یکی از فعالان و عضو «شورای استانی حلب آزاد» این پیشروی را ممتاز توصیف کرد و افزود: «می توان گفت که هنوز یک کیلومتر تا شکستن محاصره شهر باقی مانده است. نبردها در حال حاضر بسیار شدید است و در منطقه ای به مساحت ۲۰ کیلومتر ادامه دارد».

در مقابل، دفتر خبری سوریه گفت، پس از بمباران هوایی شدید، نیروهای نظامی و شبه نظامیان خارجی همراه آن، کنترل روستاهای العامریه و الحویز و مجموعه ساختمان های جنوبی محله راموسه در حومه جنوبی حلب را که دو روز پیش به دست «جیش الفتح» افتاده بود، مجدداً باز پس بگیرند. دفتر خبری سوریه اشاره کرد هواپیماهای جنگی روسیه بیش از ۷۵ حمله هوایی در اطراف راموسه انجام دادند که خطوط پشتی مخالفان در منطقه به شمار می آید.

در همین راستا، موضع «حزب الله» لبنان درباره سرنوشت تعداد مبارزانی که در جنوب حلب کشته یا اسیر شدند مشخص نیست. با وجود این که  رسانه های جنگی حزب تنها به تکذیب کشته و یا اسیر شدن مبارزان حزب در این نبرد اکتفا کردند، فعالان نزدیک به حزب در حومه جنوبی بیروت به تبادل پیام های تسلیت برای برخی از مبارزان پرداختند، که این امر باعث آشفتگی در محیط حزب الله شد و رد و بدل کردن چنین پیام هایی را به فضا سازی برای اعلام بعدی میزان خسارات  دانستند.