گروهی از محققان تصاویر ماهواره ای می گویند توانسته اند نشانه هایی از شهر گم شده و افسانه ای آتلانتیس را روبروی سواحل اسپانیا شناسایی کنند.
مرلین بروز کارشناس تاریخ دوران باستان می گوید نشانه های تمدن عظیم و بی نظیر این شهر در زیر پارک دونا آنا در اسپانیا شناسایی شده است.
افلاطون فیلسوف یونانی در نوشته های خود به شهر آتلانتیس به عنوان شهری متمدن که از آزادی فراوان برخوردار بوده یاد کرده است.
گفته شده آتلانتیس دارای دیوارهای سترگ و غول پیکر و ستون های بلند و جاده های دایره ای شکل بزرگ در نزدیکی بندر بوده است.
محققان افزودند نشانه های این جزیره را در شمال شهر کادیس واقع در نزدیکی پارک دونا آنا شناسایی کرده اند و معتقدند این منطقه در آن دوره دریای بزرگ و پهناوری بوده است.
گمان می رود همه ساکنان آتلانتیس بر اثر بلایای طبیعی مثل آتشفشان مهیب یا سونامی کشته شده اند.
محققان با استفاده از ماهواره و ابزارها و تکنولوژی های متعدد مثل عکس های هوایی توانستند نشانه هایی از این شهر را شناسایی کنند. به گفته آنان این نشانه ها با همه ویژگی هایی که افلاطون در توصیف آتلانتیس برشمرده انطباق دارد.
تیم اکرز سرپرست تیم محققان گفت «این تیم به یافته هایی غیر از شناسایی شهر آتلانتیس دست یافت. در واقع، مردم این شهر به شکل باور نکردنی پیشرفته بودند.»
اکرز افزود «محققان به دکوراسیون سبز رنگی دست یافتند که با توصیف افلاطون درباره این شهر همخوانی دارد. این اشیا را برای تحلیل به آزمایشگاه در ایتالیا فرستادیم.»
تیم محققان می گویند هرچند یونانی ها و رومی ها در این منطقه سکونت داشتند اما نشانه هایی که در سواحل اطراف منطقه وجود دارد به ساکنین آتلانتیس تعلق دارد.