عکس‌های محمد صلاح دیوارنگاره‌ها را قرق کرده است

قاهره: عصام فضل
سه دختر هنرمند مصری دوست‌دار هنر دیوارنگاری یا «گرافیتی» با ایجاد شبکه‌ای به نام «جدار»(دیوار) توانستند هواداران این هنر را با هنرمندان آن به هم برسانند.
به گزارش الشرق الاوسط، شبکه دیوار توانست یک فرصت شغلی خوب برای هنرمندان گرافیتی ایجاد کند و باعث رشد و شکوفایی بیشتر در بین هنرمندان شود.
مصر از زمان باستان کهن یعنی فرعونیان، منشأ هنر گرافیتی به شمار می‌رود و تاکنون دیواره‌های معبدهای فرعونی با این نوع دیوارنگاری برجای مانده است.
این سه دختر جوان مصری دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه حلوان هستند، آنها سعی دارند از راه «جدار» چند هدف عمده را برآورده کنند.
هدف این دختران هنرمند به کارگیری هرچه بیشتر هنر دیوارنگاری در بین مصری‌ها و انتخاب درست هنرمند گرافیتی برای دیوارنگاره‌های خود است.
فرح عماره دختر هنرمند مصری گرافیتی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «این ایده را از تاریخ باستان فرعونی‌ها و معبدهای به جای مانده از آنها، الهام گرفتیم .. این دیوارنگاره‌های فرعونی هستند که تاکنون آداب و رسوم و فرهنگ باستان ما را زنده نگه داشته است».
وی گفت: «تقریبا در شبکه ما ۱۶۰ هنرمند گرافیتی وجود دارد.. ما سعی می‌کنیم به تعداد هنرمندان و نیز به تعداد هواداران و خواستاران این هنر به طور همزمان بیفزاییم.. همچنین سعی داریم مردم، شرکت‌ها، سازمان‌ها و…  را به این هنر ترغیب کنیم و به این باور برسانیم که دیوارهای منازلشان و شرکت‌هایشان بهترین مکان برای دیوارنگاری است».
نور مصری یکی از هنرمندان جوان عضو شبکه جدار به الشرق الاوسط می‌گوید: «من شش ماه پیش به عضویت این شبکه درآمدم و از آن زمان تاکنون ۵ دیوارنگاره داشتم که سه‌‌تای آن، عکس محمد صلاح بازیکن محبوب مصر و جهان بود».
ناگفته نماند که معروفیت بی سابقه‌ی محمد صلاح بازیکن فوتبال مصری و توجه بیش از حد رسانه‌ها به وی باعث شده است به شخصیت روز جهان تبدیل شود که اکثر مردم و کافی‌شاپ‌ها و محل‌های تجاری دوست دارند عکس وی را بر روی دیوارهای خود بنگارند