1452266095161318600

اشرف پهلوی، دوقلوی آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی، در سن ۹۶ سالگی در فرانسه درگذشته است.

شاهدخت تا چند دهه سال یک نقش فعال در سیاست ایران و دیپلماسی ان در صحنه و پشت صحنه بازی کرد، در دوران محمدرضا شاه پهلوی عهده‌دار سمت‌هایی مانند ریاست سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، ریاست سازمان زنان ایران، ریاست کمیته ایرانی حقوق بشر و نماینده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود.

پس از انقلاب خمینی در ایران، به فرانسه سفر کرد، وسوگواری از مرگ برادر دوقلو که او را بسیار دوست داشت لباس سیاه پوشید.

رسانه های رسمی در ایران از گزارش رسانه های بین المللی حادثه مرگ نقل کرد، تلویزیون دولتی گفت که او در مونت کارلو درگذشت، و از آن به عنوان «شناخته شده فساد» توصیف کرد.

اشرف پهلوی خاطرات خود از ایران را در کتابی با عنوان «چهره‌ها در آینه» در سال ۱۹۸۰ در آمریکا منتشر کرد.