خبر نقل مکان شانل به لندن همچنان در دنیای مد و لباس دست به دست می چرخد.

شانل گفته قصد دارد در اقدامی بی سابقه در تاریخ ۱۱۰ ساله خود با کاهش تولید برند در جهان به لندن نقل مکان کند.

انتقال شانل به لندن منجر به کاهش پرسنل دفاتر این برند در جهان می شود اما بی تردید، این خبر بسیار خوبی برای لندن است.

شرکت ها و نهادها به دنبال شکست گفتگوها بین انگلیس و اتحادیه اروپا به فکر نقل مکان از لندن به پایتخت های اروپایی دیگر هستند.

پرسنل شانل در جهان دستکم ۲۰ هزار نفر است. شانل گفت «این گام مهمی برای شرکت به شمار می رود و موجب گسترش فعالیت ها و ارتباطات شانل می شود. زبان رایج در لندن انگلیسی بوده و نسبت به بقیه شهرها به پاریس نزدیک تر است».

کارل لاگرفیلد طراح ارشد شانل و تیم همراه او همچنان در سمت خود فعالیت می کنند. فارغ از مساله برگزیت و پیامدهای آن اما لندن مرکز تجاری مهمی به شمار می رود. لندن بعد از هنگ کنگ بزرگ ترین و پرفروش ترین بازار شانل است. برند شانل در اقدام ناگهانی و بی سابقه دیگری از درآمد ۱.۷۹ میلیارد دلاری در سال گذشته خبر داد که نسبت به دو سال گذشته افزایش ۱۸ درصدی داشته است. شانل می گوید این برند هنوز پابرجا و تاپ است.