هاشمی رفسنجانی در میان استقبال مردمی برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد

هاشمی رفسنجانی در میان استقبال مردمی برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی عرب زبان ایرانی العالم درباره شرایط تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرد شرایط سنی و جسمی آنان در نظر گرفته خواهد شد.

کدخدایی گفت: «درقانون تصریح نشده که رییس جمهوری چه توانایی هایی داشته باشد، یا اینکه اگر سلامت کامل جسمی دارد یا ندارد درباره آن اظهار نظر کنیم؛ اما شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ کلی تلقی می شود خصوصا برای اشخاصی که از یک مرحله عبور کردند و در گردونه رجال مذهبی و سیاسی قرار گرفتند، این افراد طبیعتا اشخاصی هستند که باید تواناییهای جسمی لازم را داشته باشند.»

وی افزود: «تا این دوره اشخاص ثبت نام کننده سن بالا یا ناتوانی خاصی نداشتند که بخواهیم به صورت رویه درباره آن اظهار نظرداشته باشیم، اما اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است که نمی تواند تایید شود، اینکه آیا شرایط جسمی در مباحث توانایی های رییس جمهوری مد نظر قرار خواهد گرفت یا خیر موضوعی است که ممکن است آن را مد نظر قرار دهیم، اما هنوز بحثی درباره آن نشده است.»

باور عمومی بر این است که کدخدایی به ثبت نام کنندگان خاصی اشاره کرده و یا دست کم یکی از مصداق های بارز آن شخصی مانند هاشمی رفسنجانی است. به نظر می رسد که این اظهارات در واقع آماده کردن اذهان عمومی برای رد صلاحیت رفسنجانی است.

اگر حتی این اظهارات لزوما برای توجیه رد صلاحیت احتمالی رفسنجانی نیست، کمترین آسیبی که به کمپین وی زده، یادآوری سن بالای او به افکار عمومی است.

کدخدایی درباره نامه صد نماینده برای رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی خاطرنشان کرد: «این همان پاسخ اول را دارد که چون کشوری آزاد هستیم هر فرد یا گروه اظهار نظر می کند نسبت به افراد، اما شورای نگهبان نمی تواند درباره بررسی صلاحیتها به صحبتهایی توجه کند که برخی از اقشار مردم می گویند، ما باید حجت داشته باشیم نسبت به اعلام نظری که راجع به افراد ثبت نام کننده مطرح می شود، اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت نام کنند، و صلاحیت داشته باشند ، اسامی مطرح شده فرقی برای این شورا ندارد.»