سعودی سنگ بنای ثبات است.. با دولت‌های دوست شراکت‌هایی پی‌ریزی می‌کند و برای خیر عمومی و منفعت بشری تلاش می‌کند؛ این تلاش در ضمن احترام متقابل و برابری تام چارچوب می‌یابد

یکبار دیگر نشانه‌های پادشاهی عربی سعودی و ویژگی‌های گرایش‌ها آن در سال‌های اخیر و دهه‌های پیش رو مشخص می‌شود. خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در سومین سالگرد دوره هفتم مجلس شورا چارچوب کلی سیاست‌های داخلی و خارجی مملکت را ترسیم کرد. این فرمایشات شیوه همیشگی مملکت را تأکید کرد، شیوه ای که برگرفته از ارزش‌های والا و مبتکر و میانه‌رو و پرتساهل است؛ و در راه لجام زنی بر معتدی و تروریسم و ظلم پیشگان تلاش می‌کند.
اهمیت اظهارات ملک سلمان در این است که در یک اوضاع اقلیمی و پرتنش که از زمان جنگ سرد بی‌سابقه است رهنمون‌هایی می‌دهد. در سخنرانی ملک سلمان بُعد توسعه محور که به نقش عنصر انسانی اهمیت زیادی می‌دهد غلبه داشت، امری که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ ذکر شده و درصدد است یک جنبش انسانی نیرومند و فعال راه اندازد و سعی می‌کند موقعیت مملکت را در جهان بهبود بخشد.
ویژگی‌های سخنرانی ملک سلمان نشان می‌دهد که اهداف مدنظر او از حیث داخلی و خارجی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی وضوح بیشتری دارد و در همه این اهداف فرد سعودی و پیشرفت و بهبود زندگی او مدنظر است. از مهمترین اولویت‌هایی که در سخنان وی مشاهده می‌شود توجه به بخش خصوصی و تبدیل آن به یک شریک اقتصادی معتمد است، مسئله ای که با تحولات اقتصاد بین‌المللی همسو است، که در آن نقش دولت‌ها در اقتصاد اندک شده و بخش خصوصی فعالیت بیشتری دارد.
پیشرفت بخش‌های مختلف در مملکت سعودی در قلب چشم‌انداز ۲۰۳۰ قرار دارد که ولی عهد امیر محمد بن سلمان پیگیر آن است و درصدد است نیروی بشری را تطور بخشد و نسل‌های آینده را برای مأموریت آینده مهیا سازد.
از سوی دیگر در سخنان ملک سلمان توجه به گرامی داشت یاد شهدایی که در دفاع از وطن جان باختند آمده و وی تأکید کرد که همواره پادشاهی آمادگی آن را دارد برای کمک به برادران عربی خود بشتابد. از سوی دیگر ملک سلمان تأکید کرد که قضیه بنیادین عرب و مسلمانان قضیه فلسطین است و او مسئله فلسطین را «بزرگترین قضیه ما» خوانده‌است.
پادشاهی عربی سعودی همواره در مسایل عربی و جهانی نقش بنیادنی ایفا کرده و برای مبارزه با تروریسم نهادهای زیادی را تأسیس کرده‌است و توجه مملکت به ابعاد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بهترین راهکارهای مبارزه با جرثومه تروریسم بود. در جای دیگر از سخنان ملک سلمان به دخالت‌های ایران در منطقه اشاره شده و ایشان تصریح کردند که رژیم ایران باید از نحوه رفتار خود در منطقه دست کشد و از حمایت تروریسم دست بردارد و شرارت‌های خود در منطقه را پایان دهد.
او به اوضاع هر یک از یمن و سوریه و عراق توجه زیادی نمود و تأکید کرد که از یمن پشتیبانی تمام می‌کند تا به یک راه حل مسالمت آمیز رسد و قطع نامه ۲۲۱۶ اجرا شود. در خصوص سوریه نیز ایشان بر ضرورت رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز تأکید کرده و تلاش‌های پادشاهی در این رابطه را یادآور شده‌است. در عراق نیز او بیان کرد که پادشاهی هرگونه تحول مثبت در عراق را حمایت می‌کند.
به هر حال پادشاهی عربی سعودی سنگ بنای ثبات است و با دولت‌های دوست شراکت‌های استراتژیک بنا می‌کند تا به خیر عمومی و منفعت بشری خدمت نماید و روابط برابر با کشورهای دوست برقرار کند.