مشارکت بخش‌ها در برنامه‌های آموزش، توانمندسازی و تشویق در برنامه‌های تخصصی

پادشاهی سعودی روز گذشته (چهارشنبه) اقدام به بومی ساری مشاغل در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فراهم کردن بیش از ۱۵ هزار فرصت کاری تا سال ۲۰۲۰ کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این طرح در واقع ثمرهٔ شراکت وزارت کار و توسعهٔ اجتماعی، صندوق توسعهٔ منابع انسانی و شورای غرفه‌های سعودی و یکی از نتایج یادداشت تفاهم میان دو سازمان اول است.
عبدالله السواحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعودی توضیح داد که هدف از طرح بومی‌سازی این بخش، توانمندسازی کادر ملی برای به دست آوردن فرصت‌های کاری کیفی و استفاده از توانایی‌های آن در روند تحول دیجیتال در تمام بخش‌ها است.
وی تأکید کرد سعودی شاهد تحول دیجیتال در همهٔ بخش‌ها است و این وزارت سعی دارد تا بستری جذاب و تشویق کننده برای کادر ملی و رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
از این رو تمام تلاش‌های دو وزارت در دورهٔ گذشته از طریق «برنامه تحول ملی ۲۰۲۰» توانست این بخش را در سال ۲۰۱۶ تا ۳۷ درصد و در سال ۲۰۱۸ تا ۴۳ درصد بومی کند و میزان مشارکت زنان را از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۶ تا ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش دهد.
مهندس الراجحی وزیر کار و توسعهٔ اجتماعی نیز توضیح داد طرح بومی‌سازی مشاغل بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر افزایش حضور سعودی‌ها در این بخش و رهبری آن با بهره‌وری و برتری بیشتری خواهد داشت.
گفتنی است این دو وزارت سلسله برنامه‌های انگیزشی، توانمندسازی و آموزشی فشرده برای جوانان سعودی در جهت وارد شدن آنها به بازار کار خواهند گذاشت که شامل آماده‌سازی مدیریتی این بخش‌ها و حمایت از توانمندسازی زنان است و دوره‌های آموزشی آن دربرگیرنده فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، امنیت داده‌ها، ربات و… و فناوری‌های قدیمی است.
صندوق توسعهٔ منابع انسانی نیز در حمایت از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف بومی‌سازی از طریق عرضهٔ برنامه‌های مهارت‌سازی، برنامه‌های حمایت آموزشی و به‌کارگیری در مشاغل مورد نظر فعالیت می‌کند.
شورای غرفه‌های سعودی نیز از طریق تشویق بخش خصوصی ارتباطات برای تحقق هدف مورد نظر در این طرح سهیم است.