ریاض همکاری ترکیه درباره سرنوشت خاشقجی را ارزنده توصیف کرد
وزیر کشور بر ضرورت کشف کامل حقایق درباره ناپدیدشدن خاشقجی تاکید کرد
وزیر کشور سعودی، همکاری با ترکیه درباره سرنوشت جمال خاشقجی شهروند سعودی از طریق کمیته تحقیق مشترک را ارزنده توصیف کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل سعو‌د در سلسله توییت هایی در توییتر، نسبت به عنایت پادشاهی عربی سعودی به منافع شهروندانش در داخل و خارج از کشور تأکید کرد.
وی همچنین نسبت به نقش رسانه‌ها در انعکاس حقایق و ضرورت عدم تأثیر آنها در روند تحقیق و اقدامات دادرسی مربوط به پرونده جمال خاشقجی تأکید کرد.
وزیر کشور سعودی همکاری با ترکیه درباره سرنوشت جمال خاشقجی شهروند سعودی از طریق کمیته تحقیق مشترک و کانال های رسمی را ارزنده توصیف کرد.
شاهزاده عبدالعزیز بن سعود همچنین از تاکید پادشاهی عربی سعودی بر تبیین و کشف واقعیت کامل ناپدیدشدن جمال خاشقجی خبر داد.
وی در ادامه با بیان اینکه سعودی اتهامات نادرستی که در جریان ناپدیدشدن جمال خاشقچی مطرح می‌شود را محکوم می‌کند، این اظهارات را دروغ پردازی و ادعاهایی بی پایه و اساس خواند.