پس از پشت سرگذاشتن وضعیت بد روحی و کمپین تحریم ترانه‌هایش در فضای مجازی
سعد لمجرد خواننده مراکشی و محبوب جهان عرب دوباره به اتهام جدیدی روانه زندان شد.
به گزارش الشرق الاوسط، قاضی دادگاه در شهر ایسک آین برونس فرانسه به منظور بازجویی به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر ۲۸ ساله، وی را به بازداشتگاه منتقل کرد.
پیش از صادرشدن حکم بازداشت، اخباری مبتنی بر اینکه لمجرد دچار آسیب روحی و روانی شده، مطرح شده بود که وی را از فضای مجازی دور نگه داشته است.
اما وضعیت روحی لمجرد زمانی بدتر شد که فهمید وکیل فرانسوی خبره وی یعنی اریک دوبون موریتی از پرونده اتهام جدید وی استعفا داده است.
بسیاری از منتقدان بر این باورند که آینده هنری لمجرد پس از این دو پرونده تجاوز جنسی و خشونت، دچار افول خواهد شد.
از سوی دیگر وکیل وی اعلام کرد که تمام سعی خود را می‌کند تا تبرئه لمجرد را به دست بیاورد.
در همین راستا کمپینی در مراکش راه اندازی شده است که به تحریم پخش ترانه‌های سعد لمجرد در رادیو و شبکه‌های محلی دعوت می‌کند.
این کمپین در فضای مجازی همراهان بسیاری را در خود جای داده است.
برخی از کمپین‌ها لمجرد را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده‌اند و گفته‌اند در قبال این تجاوزگری‌ها ساکت نمی‌شوند و باید وی از این عرصه حذف شود.