قاهره: جمال جوهر
آشفتگی‌هایی که هر چند وقت یکبار گریبانگیر پایتخت لیبی می‌شود، هماهنگی‌های سازمان‌های داخلی و خارجی را برای انتخابات آخر سال ریاست جمهوری و پارلمان  به هم می‌ریزد.
به گزارش الشرق الاوسط، فائز السراج رئیس شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی در این خصوص گفته است که تا برقراری امنیت کشور امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.
این در حالی است که غسان سلامه فرستاده سازمان ملل معتقد است لیبی‌ها خواستار تغییر رهبران سیاسی خود هستند.
از سویی دیگر برخی نمایندگان مجلس لیبی به الشرق الاوسط گفته اند ابتدا باید شبه نظامیان را از پایتخت خارج کرد؛ چرا که وجود آنها سلامت انتخابات و نتایج آن را زیر سوال می‌برد.
سراج در گفتگویی که چند روز پیش با روزنامه ایتالیایی «کویره دلا سرا» داشته است توپ را در زمین نمایندگان مجلس  شهر طبرق انداخته و گفته است قبل از هر چیز تمام جهات سیاسی باید برای وضع قانون اساسی به توافق برسند.
وی همچنین افزود مذاکراتی در راستای انتخابات، در پاریس صورت گرفت ولی ابتدا باید در خصوص قانون اساسی به توافق رسید چرا که بدون وجود قانون، امکان اجرای انتخابات وجود ندارد.
وی در مورد تهدیدات مشاور ویژه خلیفه حفتر  فرمانده ارتش لیبی در رابطه با آزاد کردن پایتخت از دست شبه نظامیان گفت که طبق توافقاتی که در پاریس صورت گرفت قرار شد که کارها در جهت تحقق اهداف مشترک صورت بگیرد و نقض این توافق‌ها به ضرر همه است.
وی گفت تهدیدات جنگی اخیر حفتر با توافقنامه پاریس در تضاد است. همچنین ارسال نیروهایی برای اشغال  بنادر و چاه‌های نفت و گاز در شرق سرت کار خطرناکی بود.
وی مخالفت خود را با هرگونه هجوم نظامی به طرابلس اعلام کرد و گفت که ممکن است این اتفاق منجر به جنگ داخلی در کشور شود.
در این میان، فرستاده سازمان ملل متحد تا مدتی پیش بر اجرای انتخابات تا پیش از پایان سال جاری تاکید داشت ولی با به هم ریختن وضعیت سیاسی کشور از تصمیم خود کوتاه آمد.
سلامه در این خصوص به روزنامه ایتالیایی «کویره دلا سرا» گفت که وی بعد از مذاکرات گسترده خود در رابطه با کنفرانس ملی فراگیر به این نتیجه رسیده است که تغییرات سیاسی کشور باید از طریق یک انتخابات سالم صورت بگیرد.
وی همچنین گفت این عجیب نیست که مردم لیبی خواستار تغییر رهبران سیاسی خود باشند چرا که نمایندگان مجلس ۴ سال پیش با شرکت ۱۵ درصد شهروندان در انتخابات، انتخاب شدند. همچنین اعضای شورای عالی درصد کمی از نمایندگان کنگره ملی را در بر دارند که آنها هم ۶ سال پیش انتخاب شدند.