با وجود پایان یافتن عملیات «طوفان»، شبه نظامیان به بمباران محله های مسکونی با توپخانه ادامه می دهند

یک زن یمنی در حال حمل اسلحه برای مقابله با هر گونه رویارویی در عدن (عکس از خبرگزاری فرانسه)

یک زن یمنی در حال حمل اسلحه برای مقابله با هر گونه رویارویی در عدن (عکس از خبرگزاری فرانسه)

در گیری ها در شهر عدن، بزرگترین شهر جنوبی یمن، ادامه یافت به طوری که حتی پس از پایان یافتن عملیات «طوفان قاطع» تغییری در روند زندگی روز مره مردم ایجاد نشد و درد و رنج آنها پایان نیافت. در گیری های مسلح بین نیروهای مقاومت مردمی و شبه نظامیان گردان های حوثی و صالح ادامه یافت. شبه نظامیان از توپخانه سنگین و خمپاره استفاده کردند به طوری که صدای انفجارها در شهرهای شیخ عثمان، المنصوره، البریقه، المعلا و کریتر نیز شنیده می شد.

یک منبع از نیروهای مقاومت در شهر خور مکسر به «الشرق الأوسط» گفت که از سه روز پیش جوانان مقاومت نبرد سختی را در مثلث العریش، الکورنیش و الصولبان در شمال شرقی این شهر انجام می دهند. وی اشاره کرد که شبه نظامیان صالح و حوثی در این مناطق هستند و بقیه مناطق شهر خور مکسر از حضور این شبه نظامیان خالی شده است.

این منبع اشاره کرد که بازماندگان شبه نظامیان در این منطقه، با تانک ها و توپخانه ها و خودروهای زره پوشی که برای آنها باقیمانده است، اقدام به پرتاب خمپاره به سمت مناطق مسکونی نزدیک به فرودگاه و مناطق العریش و الاحمدی و دیگر مناطق کردند . در همین حال نیروهای مقاومت توانستند که حلقه محاصره را بر این بازماندگان در شهر تنگ تر کنند.