قاهره: حازم بدر
نتایج پژوهشگران اسپانیایی نشان داده که زباله های خانگی کرکس مصری در حال انقراض غیر مناسب است. پژوهش های مربوط با تغذیه پرندگان معمولا با استناد بر فاکتورهای ریخت شناسی همانند سایز و وزن انجام می شود. اما در یک پژوهش اسپانیایی تازه که خلاصه آن در شماره فوریه آینده نشریه Science of The Total Environment منتشر می شود به موارد دیگری اشاره شده است. این فاکتورهای ریخت شناسی تصویر جامع تری از شرایط جسمی و تغذیه کرکس مصری در حال انقراض ارائه می کند.
پژوهشگران گروه علوم زیستی دانشگاه بارسلونا می گویند پسماندهای خانگی که منبع تغذیه کرکس مصری هستند فاقد ویتامین های مورد نیاز بدن این پرنده مثل توکوفرول و عصاره های غنی از کاروتنوئیدها هستند.
مواد غذایی فراوانی از جمله گوجه فرنگی و اسفناج منبع غنی از توکوفرول هستند. لوتین و زیاکسانتین که نقش اصلی محافظت از چشم را برعهده دارند در سبزیجات برگدار یافت می شوند و نقش آنتی اکسید دارند. کمبود این دو ویتامین ضمن تضعیف سیستم ایمنی کرکس مصری، آن را در برابر بیماری ها آسیب پذیرتر می کند.
هلنا تاولر پژوهشگر اصلی این تحقیق گفت «هر چند زباله های خانگی غذای ناسالمی برای این پرنده به شمار می روند اما سایز آن دسته از کرکس های مصری که از زباله خانگی تغذیه می کنند بزرگ تر بوده وتوانایی بیشتری برای غذا دادن به کودکانشان دارند و جوجه کرکس ها معمولا از سایز طبیعی برخوردارند.
گروهی از کرکس های مصری در جنوب اروپا و شمال آفریقا و غرب و جنوب آسیا و آمریکای شمالی زندگی می کنند. کرکس مصری در دوره فراعنه یک پرنده مقدس به شمار می رفته و این پرنده بر روی پرچم کنونی مصر نقش بسته است. امارات در ماه ژوئن گذشته از نخستین عملیات پرورش و تکثیر این پرنده خبر داد.