گسترش نیروهای امنیتی در فرانسه پس از کشته شدن یک نفر و بیش از ۱۵۰۰ تلاش برای نفوذ

مهاجران همراه با صدها کامیون معطل در سمت فرانسه در انتظار پایان یافتن بحران کانال مانش برای عبور به بریتانیا – عکس از رویترز

مهاجران همراه با صدها کامیون معطل در سمت فرانسه در انتظار پایان یافتن بحران کانال مانش برای عبور به بریتانیا – عکس از رویترز

دو طرف کانال مانش که بریتانیا را به فرانسه مرتبط می کند، پس از تلاش مهاجران برای اشغال آن از سمت فرانسه برای رسیدن به بریتانیا، و به خطر انداختن همه چیز حتی زندگی خود، شاهد حالتی از هرج مرج است.

روز گذشته و پس از ثبت نهمین رویداد از مرگ یک مهاجر غیر قانونی سودانی، که در اثر فشار مهاجران صورت گرفت، دولت بریتانیا و فرانسه متعهد شدند که اقدامات امنیتی اطراف بندر کاله در فرانسه را تشدید می کنند. در همین حال یک جوان مصری نیز در پاریس به طور جدی صدمه دید. وی در حالی که تلاش می کرد به طور مخفیانه به قطار یوروستار به مقصد بریتانیا سوار شود بر اثر شوک الکتریکی مجروح شد.

برنارد کازانوو وزیر کشور فرانسه فاش کرد: «فرانسه ۱۲۰ پلیس اضافی را به بندر کاله خواهد فرستاد». در همین حال پس ازآن که کازانوو از شرکت «یوروتانل» که تونل را اداره می کند، خواست تا مسؤلیت بهبود اوضاع امنیتی را به عهده بگیرد، وضعیت به عرصه ای برای تبادل اتهامات تبدیل شد.

در مقابل، این شرکت از فرانسه و بریتانیا خواست که نزدیک به ۱۰ میلیون یورویی که این شرکت به منظور تقویت امنیت برای نگهداری از بحران مهاجران در کاله را هزینه کرده است، پرداخت کنند.

بریتانیا مقصد رویایی برای هزاران نفر مهاجر غیر قانونی را تشکیل می دهد که برای به دست آوردن آن چه که آن را آینده بهتر برای خود و خانواده هایشان می دانند، حاضر به خطر کردن می شوند.

بریتانیا که آماده تشدید قوانین مهاجرتی می شود، ششمین کشور اروپایی از نظر درخواست پناهندگی، پس از آلمان و سوئد و ایتالیا و فرانسه و مجارستان است.