«اپک» احتمال می دهد تعادل بازار در ۲۰۱۶ بازگردد

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان بن عبد العزیز معاون وزیر نفت عربستان سعودی

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان بن عبد العزیز معاون وزیر نفت عربستان سعودی

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان بن عبد العزیز معاون وزیر نفت عربستان سعودی هشدار داد که کاهش کنونی قیمت نفت دوام نخواهد داشت، و ممکن است در آینده تأثیر بزرگ و طولانی مدتی در تأمین آن داشته باشد.

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان روز گذشته در دوحه مقابل وزیران انرژی کشورهای آسیایی در سخنانی توضیح داد که اثر کاهش قیمت نفت در سرمایه گذاری در بخش انرژی  در نهایت مجدداً به افزایش شدید در قیمت منجر می شود.

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان معتقد است که قیمت نفت برای مدتی طولانی به همین شکل باقی نخواهد ماند، وی به قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ استدلال کرد که پس از بحران مالی بزرگی که آن موقع در جهان رخ داد، قیمت ها کاهش شدیدی داشت. وی ادامه داد: «همان گونه که اشتباه تأکیدهایی که چند سال پیش پیش بینی می کردند که قیمت نفت به ۲۰۰ دلار خواهد رسید ثابت شد، این بار هم اشتباه اظهارات فعلی، مبنی بر قیمت نفت به تعادل ساختاری جدید کاهش می یابد، نیز ثابت می شود».

برخی مسؤلان نفتی نظراتی مطابق با نقطه نظر شاهزاده عبد العزیز داشتند، به طوری که محمد الساده وزیر انرژی قطر و عبد الله البدری دبیر کل سازمان اپک گفتند که سال ۲۰۱۵ شاهد کاهش سرمایه گذاری در انرژی خواهد بود. اما در حالی که البدری می گفت که کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی در سال کنونی در حدود ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد بود، که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ به میزان ۲۰ درصد است، شاهزاده عبد العزیز بن سلمان قیمت کاهش این سرمایه گذاری ها را در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زد.

از سوی دیگر البدری پیش بینی کرد که با کاهش تولید از خارج از سازمان اپک و رشد تقاضا برای نفت اپک، و همچنین ادامه بهبود تقاضا که به طور کلی در این روزها وجود دارد، بازده بازار در سال آینده شاهد تعادل باشد.