آژانس «وادا» مسکو را به دست داشتن در برنامه دوپینگ سیستماتیک متهم کرد

دو روسی در حال عکس گرفتن مقابل ورودی وزارت ورزش در مسکو ( آژانس عکس خبری اروپا) – در گوشه تصویر وکیل کانادایی، مک لارن که گزارش دست داشتن روسیه در برنامه دوپینگ را ارائه کرد (رویترز)

دو روسی در حال عکس گرفتن مقابل ورودی وزارت ورزش در مسکو ( آژانس عکس خبری اروپا) – در گوشه تصویر وکیل کانادایی، مک لارن که گزارش دست داشتن روسیه در برنامه دوپینگ را ارائه کرد (رویترز)

آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ (وادا) روز گذشته خواستار جلوگیری از مشارکت روسیه در تمامی فعالیت های ورزشی بین المللی از جمله بازی های المپیک ریو دو ژانیرو شد، که قرار است ، از پنجم تا بیست و یکم ماه اوت آینده برگزار شود. این در حالی است که کیمته بین المللی المپیک در حال انجام مذاکرات فوق العاده ای می باشد که ممکن است منجر به اعمال تحریم شود. درخواست «وادا» پس از فاش شدن یک گزارش مستقل مطرح می شود که ریچارد مک لارن وکیل کانادایی روز گذشته به درخواست آژانس تهیه کرد و در آن بر دست داشتن روسیه در رسوایی برنامه سیستماتیک دوپینگ برای ورزشکاران روس تأکید می کند. آژانس «وادا» گفت، حال که روسیه هیچ تحولی در فرهنگ ورزشی خود به وجود نیاورده است، درخواست می کند از مشارکت ورزشی این کشور در رقابت های بین المللی از جمله بازی های المپیک در ریو جلوگیری کند.

گزارش مک لارن روسیه را به نظارت مستقیم بر دستکاری در سیستم دوپینگ در بازی های المپیک زمستانی سوچی در اوایل سال ۲۰۱۴ و دیگر مسابقات ورزشی متهم می کند. این گزارش فاش می کند که سیستم دوپینگ تحت نظارت و سازماندهی وزارت ورزش روسیه با مشارکت و همکاری فعال سرویس اطلاعاتی روسیه و مجلس امنیتی روسیه بوده است. وی همچنین تأکید می کند که نمونه های مثبت آزمایش دوپینگ مربوط به مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان که در ۲۰۱۳ در مسکو برگزار شد، قبل از رسیدن به فدراسیون بین المللی برای آزمایش، تعویض شدند.

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک آلمان نیز به نوبه خود، گفت آن چه در گزارش «وادا» در مورد دوپینگ روسیه کشف شد، «افتضاح و حمله بی سابقه ای» در این ورزش به شمار می رود و مجازات های سختی در پی خواهد داشت.