رئیس جمهور ایران خواستار باز شدن درها به روی سرمایه گذاری خارجی شد

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس اقتصادی روز گذشته در تهران (آ.ف.ب)

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس اقتصادی روز گذشته در تهران (آ.ف.ب)

حسن روحانی رئیس جمهور ایران با انتقاد ضمنی از تندروها در جمهوری اسلامی ایران، گفت: «امکان ندارد تهران در انزوا پیشرفت کند»، وی تأکید کرد که سرمایه گذاری های خارجی تهدید نیست.

روحانی روز گذشته در سخنان خود در جمع ۱۵۰۰ کارشناس اقتصادی در تهران گفت: «کشور هرگز در انزوا نمی تواند پیشرفت کند، ولی این بدین معنا نیست که از اصول و عقایدمان دست بکشیم». وی تقویت اقتصاد ایران، که در حال حاضر از تحریم های بین المللی مرتبط با پرونده هسته ای و کاهش قیمت نفت رنج می برد را خواستار شد. روحانی در همین زمینه توضیح داد که تقویت اقتصاد، نیازمند گسترش روابط با جهان خارج و علی الخصوص « سرمایه گذاری های خارجی» است. وی همچنین تأکید کرد «مرحله ای که می گفتیم سرمایه گذاری خارجی به منزله تهدیدی برای استقلال کشور است به پایان رسیده است، و امروز امور برعکس شده است». وی افزود: «تقویت اقتصاد اجازه می دهد گفتگوها با کشورهای خارجی آسان تر شود».

روحانی همیچنین خواستار رهایی اقتصاد از احتکار دولتی شد و گفت: «باید آن را از گمانه زنی بر اساس اطلاعات محرمانه رها کرد و همه چیز باید شفاف باشد و مردم باید از همه آمارها مطلع شوند. اگر توانستیم در زمینه اقتصاد شفاف سازی کنیم، آن وقت خواهیم توانست با فساد مبارزه کنیم».

اما در زمینه پرونده هسته ای، روحانی از گفتگوهای انجام شده در طی بیش از یک سال با قدرت های بزرگ به منظور حل و فصل بحران، دفاع کرد. وی در این باره گفت: «کسی بر روی اصول گفتگو نمی کند، گفتگوها درباره ایجاد پلی بین خواسته های آن ها و خواسته های ما است، اصول ما با سانتریفیوژها ارتباطی ندارد بلکه با عزم و اراده ما در دفاع از برنامه هسته ای مرتبط است».