رئیس ایالات متحده آمریکا در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از این ایالت به این ایالت پرسه می زد و در طول این فعالیت خود گاهی بیانات مختلفی ایراد می کرد که خیلی ها آن را خوش می داشتند. هیچ دولتی از این بیانات هجومی جان سالم به در نبرد. او متعرض یکایک هم پیمانان خود می شد و در این بین پادشاهی عربستان سعودی هم استثنا نبود. او مسائل زیادی را برای تهییج توده ها به کار می گرفت از قیمت نفت گرفته تا دریافت هزینه از کشورهایی که او می گفت از آنها دفاع می کند و ایجاد فرصت های شغلی از درآمدی که بابت حمایت آمریکا از برخی کشورها به زعم خودش دریافت می کرد. در حقیقت یکچنین بیاناتی راه بسیار خوبی برای جمع آوری آرا مردمی بود. پایین آوردن قیمت نفت و جمع آوری میزان بیشتری از پول! وه که چقدر این سخنانِ پر طمطراق اغوا گر مردم است. پس از این حوادث ترمپ راهی کاخ سفید شد و بسیاری از آن بیانات و مواضع ضد و نقیض شد. او در اولین سفر خارجه به عنوان ریاست جمهور به پادشاهی سعودی رفت و دیدگاه آن درباره ایران را پذیرفت و در مبارزه با داعش در کنار پنجاه کشور دیگر شریک اش شد و پیروزی های چشم گیری حاصل کرد. هر دو طرف از روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی یکدیگر بسیار بهره می بردند. در این مدت ترامپ هیچ یک از بیانات دوره انتخابات را تکرار نمی کرد تا اینکه موقع انتخابات دوره ای آمریکا فرا رسید و او دوباره به عادت دوست داشتنی خود در هجوم به هم پیمانان برای جلب آرا بازگشت و همه را از آلمان و ژاپن و کره جنوبی و غیره گرفته به باد تهاجم گرفت. اما حقیقت این است که مواضع آمریکا در رابطه با هم پیمانان خود تفاوت قابل ذکر به خود ندیده و همه ماجرا این است که این رئیس جمهور یکسری بیاناتی را بر زبان می آورد تا بدان ها احساسات توده مردمان را به سوی خود جلب کند؛ بی آنکه هیچ تغییری در سیاست های عملی آمریکا در خصوص این هم پیمانان ایجاد شود.
البته پر واضح است که نمی توان میزان روابط آمریکا در دوره ترامپ با پادشاهی عربی سعودی را با دوره اوباما مقایسه کرد. هشت سال اوباما عبارت بود از تلاش او برای عمل بر ضد سیاست ها ی عام سعودی در منطقه و بر علیه آن تا جایی که دیگر این سیاست ها عدم موفقیت خود را به اثبات رساند. اما زمانی که ترامپ بر سرکار آمد و همگام نگرش سعودی به منطقه شد موفقیت های زیادی را در منطقه تحقق بخشید. همین نکته در بیانات ولی عهد مملکت با بلومبرگ به صراحت و قوت ذکر شد و در آنجا شهریار محمد بن سلمان در یک سخن قاطع و موکد و بی مانند در بین هم پیمانان آمریکا در پاسخ به سخنان ترامپ مبنی بر حمایت از پادشاهی عربی سعودی در برابر دریافت اموال بیان کرد که ما در برقراری امنیت و اقتدار خود به کسی باج نمی دهیم، نقطه پایان سطر.
البته نمی توان گفت روابط آمریکا و پادشاهی سعودی دچار کدورت یا سستی شده است همانطوری که بعضی کشورها آرزو دارند و برای تحقق آن تلاش می کنند اما باید دانست که پادشاهی عربی سعودی با هم پیمان بزرگ خود روابطی کاملا برابر دارد. درست است که نقطه نظرات گاهی متفاوت و تضارب آرا میان دو طرف وجود دارد اما مساله تعدی به اقتدار مملکت و هیبت آن غیر قابل طرح است. این مملکت کشور کوچک و حاشیه ای نیست که بخواهد رابطه ای تابع و متبوع را برای خود بپذیرد که جرات نکند در برابر بیانات گران ترامپ سخنی بر زبان نیاورد. سخنان شهریار محمد روشن بود که می گفت نه فقط ایالات متحده بلکه هیچ کشوری از مملکت عربی دفاع نمی کند و حمایت و دفاع از این پادشاهی عربی سیصد سال است که به دست مردان مملکت تحقق یافته است. باری پادشاهی سعودی اموال می دهد اما به ملت خود که امنیت و تمامیت کشورش را برقرار کرده است و برای پایداری خود نه فقط برای دو هفته همانطوری که آقای ترامپ می گوید بل که برای ۲۰۰۰ سال قادر است جانفشانی کند.