حزب دموکرات های سوئد روز جمعه (۷ سپتامبر) گفت رهبر این حزب تهدید به قتل شده است. این گروه نئونازی به مهاجرت ستیزی معروف است.

احتمال می رود این حزب با توجه به محبوبیت فزاینده در کشور به عنوان دومین حزب پیروز در انتخابات پارلمان در سپتامبر مطرح شود.

اسکار کاوالی بیورکمن سخنگوی «حزب دموکرات سوئد» به خبرگزاری فرانسه گفت «امیدوارم که این تهدید جدی نباشد اما با این حال منتظر تحقیق دستگاه اطلاعات سوئد (سابو) هستیم».

رسانه های سوئد نامه تهدید به قتل جیمی اکسون را بازنشر کرده اند. در این نامه، آرم گروه دولت اسلامی (داعش) به چشم می خورد.

در این نامه که پسر جیمی اکسون هم تهدید به مرگ شده آمده «اگر تا آخر این هفته از انتخابات کنار نکشی گردنت را می زنیم.»

دستگاه اطلاعات سوئد در پاسخ به پرسش های خبرگزاری فرانسه در این باره گفت که تحقیق در مورد «تهدید به قتل» یکی از چهره هایی که این دستگاه حمایت شخصی او را به عهده دارد آغاز شده است.